Julkaisut

Tulvatilanne ja varautuminen Kalajoella

Julkaistu 11.4.2024 Muokattu 11.4.2024

Lunta on Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa paikoin 50 % keskimääräistä enemmän. Lestijoella ja Kalajoella tulvahuipun ennustetaan olevan huhtikuun puolivälissä, niiden pohjoispuolella sijaitsevilla vesistöalueilla tulvahuippujen ennustetaan olevan välillä huhtikuun loppu – toukokuun alku. Tarkkoja tulvahuippujen ajankohtia tai niiden suuruutta ei voida kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ennustaa sään vaihtelevuuden vuoksi.

Jokien virtaamat kasvavat tällä viikolla Pohjois-Pohjanmaan eteläosilla sään voimakkaasta lauhtumisesta johtuvan lumen sulamisen ja vesisateiden vuoksi. Virtaamien kasvaessa voi muodostua jääpatoja, jos vahvat jäät lähtevät liikkeelle laajemmin. Jääpadot voivat aiheuttaa nopeaa vedenpintojen nousua.

Jäätä on ollut tänä vuonna selvästi keskimääräistä enemmän. Jääsahaukset on suoritettu loppuun viikon 14 aikana. Lestijoen ja Kalajoen alueilla jäät lähtevät mahdollisesti liikkeelle jo kuluvan viikon aikana. ELY-keskus seuraa jäätilannetta. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus korostaa varautumisen tärkeyttä kiinteistöjen tulvasuojauksessa. Tulva-alueilla asuvien ihmisten on itse varauduttava mahdollisiin kevättulviin hyvissä ajoin ja ennakoiden. Hyvissä ajoin varautuminen on tärkeää myös siksi, että tulvatilanteet muuttuvat nopeasti.

Kalajoella ja Himangalla seurataan tulvatilannetta myös kaupungin toimesta ja suurempia veto-ojia, sekä rumpujen sulatuksia tehdään päivittäin. Huomioithan että liittymärummun kunnossapito vastuu ja sulattaminen kuuluu kiinteistön omistajalle. 

Jaa sivu:
Kuuntele