Kivikkoinen ranta-alue, tummat pilvet taustalla.
Kaavoitukseen osallistuminen
Asuminen ja ympäristö

Kaavoitukseen osallistuminen

Kaavoituskeskiviikko tarjoaa kalajokisille mahdollisuuden osallistua kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Jokaisessa tilaisuudessa on kulloinkin nähtävillä olevat kaavat esillä ja muuta ajankohtaista asiaa. Tilaisuuteen voi tulla keskustelemaan myös mistä tahansa muusta kaavoitukseen liittyvästä asiasta, antamaan palautetta tai tutustumaan kaavoitukseen muuten vain. Tilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona pääkirjastolla (Kalajoentie 1). Joulukuussa tilaisuutta ei juhlapyhien vuoksi järjestetä. Seuraa ilmoittelua ja tule käymään.

Seuraava kaavoituskeskiviikko tilaisuus

28.2.2024 klo 14.00 - 16.30

Aiheena on kaavoituksen ajankohtaiset asiat.

Tervetuloa

Kaavan vireilletulovaiheessa

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Nähtävillä oloaikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää mielipiteitä.

Kaavaluonnosvaiheessa

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi. Nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä ja siitä pyydetään lausunnot viranomaisilta. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille.

Kaavaehdotusvaiheessa

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä, ja se on julkisesti nähtävillä 30 päivää. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset ja lausunnot käsittelee kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Yleisötilaisuus voidaan järjestää vireillä olevan kaavaprosessin yhteydessä täydentämään osallistumisen vuorovaikutusta. Tällä sivulla ilmoitamme yleisötilaisuuden aiheen, paikan ja ajan sekä mahdolliset ohjeet netin kautta osallistumiseen.

 

Verkasalon tuulivoimapuiston yleisötilaisuus

Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 3.1.-28.2.2024. Siihen liittyen järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 9.1.2024  klo 17.00-19.00 Kalajoen ja Alavieskan yhteinen yleisötilaisuus Alavieskan kunnantalolla (Pappilantie 1, Alavieska). Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä alla olevasta linkistä. 

Yleisötilaisuuden linkki

Tervetuloa

Kuuntele