Kuorma-auto tienpäällä.
Elintarvikkeiden kuljetukset
Asuminen ja ympäristö

Elintarvikkeiden kuljetukset

Kuljetusalan toimija on vastuussa siitä, että elintarvikkeet kuljetetaan asianmukaisella kalustolla, jonka rakenteet ja materiaali soveltuvat elintarvikkeiden kuljettamiseen.

  • Materiaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä. Kuljetusvälineet tai -säiliöt on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa.
  • Kuljetustiloissa ei saa säilyttää asiaankuulumattomia tarvikkeita.
  • Elintarvikkeet on sijoitettava ja suojattava kuljetusvälineissä siten, että saastumisriski jää mahdollisimman pieneksi.
  • Tuotteet on pidettävä erillään, jos kuljetusvälineitä tai -säiliöitä käytetään elintarvikkeiden lisäksi myös muiden tuotteiden kuljetukseen tai eri elintarvikkeiden kuljetukseen samanaikaisesti.
  • Nestemäisissä, rakeisissa tai jauhemaisissa muodoissa olevat elintarvikkeet on kuljetettava säiliöissä, joissa on oltava selvästi näkyvä ja pysyvä merkintä ”ainoastaan elintarvikkeille”.
  • Elintarvikkeet tulee kuljettaa niille sopivissa lämpötiloissa ja lämpötiloista on pidettävä kirjaa.
  • Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli 2 tuntia kestävät kuljetukset tulee varustaa lämpötilanseurantajärjestelmällä.
  • Pakasteiden kuljetusvälineissä on oltava lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteet.

Elintarvikkeiden ammattimaisesta kuljetustoiminnasta on tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Kuljetustoiminta ilmoitetaan joko omana toimintanaan tai muusta elintarvikehuoneistosta (esim. ravintola) tehtävän ilmoituksen yhteydessä. Yksittäisten ajoneuvojen sijaan tehdään ilmoitus kuljetustoiminnasta kokonaisuutena.

Kuuntele