Mies keskellä viljapeltoa.
Elintarvikkeiden tuonti ja vienti
Asuminen ja ympäristö

Elintarvikkeiden tuonti ja vienti

Elintarvikkeiden vienti- ja tuontitoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta tulee tehdä ilmoitukset kirjallisesti ympäristöterveydenhuoltoon.

Tuontia ja vientiä koskevat vaatimukset vaihtelevat maittain ja tuotteittain. Eläimille, elintarvikkeille ja kasvituotteille voi olla kohdemaasta riippuen hyvinkin erilaisia tuonti/vientivaatimuksia. 

Vaatimuksilla kohdemaa haluaa varmistaa tuotteen turvallisuuden ja estää eläin- ja kasvitautien leviämisen. Vaatimukset voivat muuttua nopeasti, jos jokin eläin- tai kasvitauti puhkeaa.

Ruokavirasto valvoo kasvien, eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden tuontia. Tulli valvoo ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia (esim. juomat, makeiset, keksit).

Sisämarkkinatuonti tarkoittaa tuontia muista EU-maista. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia koskevat aloitus-, muutos- ja lopetusilmoitukset toimitat Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon Ilppa-asiointipalvelun kautta tai erillisellä lomakkeella.

Tuontitoiminnan aloituksen yhteydessä sinun pitää lisäksi tehdä ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta.

Sinun tulee toimittaa kuukausi-ilmoitus Ruokavirastoon EU:n sisältä tulleista eläinperäisistä elintarvikkeista.

Yhteenvetoilmoitus eläinperäisten elintarvikkeiden lähetyksistä tulee tehdä vähintään neljästi vuodessa Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvällä kuukausi-ilmoituslomakkeella.

Ohjeet ja tuonti-ilmoituslomake - Ruokavirasto

Voit tuoda EU:n ulkopuolelta elintarvikkeita, jos ne täyttävät EU:n ja Suomen vaatimukset eikä niille ole asetettu tuontikieltoa. Tulli valvoo ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolelta. Eläinperäisten elintarvikkeiden, kuten lihan, kalan tai maidon tuontia EU:n ulkopuolelta valvoo Ruokavirasto. Lisätietoa saat Tullin ja Ruokaviraston palveluista.

Jos viet Suomessa valmistettuja elintarvikkeita toiseen EU-maahan, sinulta ei yleensä vaadita vientitodistuksia tai muita lupia. Huomioi, että esimerkiksi pakkausmerkintöjen osalta sinun täytyy varmistaa, että ne on tehty kohdemaan vaatimusten mukaan.

EU:n ulkopuolisiin maihin vienti edellyttää, että tuotteet täyttävät vientimaan vaatimukset. Toimija on vastuussa vientivaatimusten selvittämisestä. Ruokaviraston (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sivuilta löytyy runsaasti maakohtaista tietoa vientivaatimuksista.

Vientitodistuksen tarvitset, kun viet eläimiä, eläinperäisiä tuotteita ja kasvituotteita EU:n ulkopuolelle. Kalajoen ympäristöterveydenhuollon eläinlääkärit myöntävät elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistukset. Jos tarvitset vientitodistuksen, lähetä asiasta sähköpostia Kalajoen ympäristöterveydenhuollon eläinlääkäreille tähän osoitelinkkiin.

Lisätietoja elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden viennistä voit lukea Ruokaviraston sivuilta.

Joidenkin tavaroiden tuontia on rajoitettu tai niiden tuonti on kokonaan kielletty joko EU:n tai kansallisilla säännöksillä. Rajoituksia liittyy esimerkiksi aseiden, kasvien, elintarvikkeiden, jätteiden ja lääkkeiden tuontiin.

Kuuntele