Käsien pesu, vesihana, juokseva vesi.
Omavalvonta
Asuminen ja ympäristö

Omavalvonta

Toiminnanharjoittajan on tunnettava elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvät hygieeniset vaarat yrityksessään ja laadittava suunnitelma sekä toteutettava se terveyshaittoja aiheuttavien epäkohtien estämiseksi ja poistamiseksi. Omavalvontavelvoite koskee kaikkia elintarvikkeita käsitteleviä toiminnanharjoittajia.

Kaikilla elintarvikealan toimijoilla tulee olla omavalvonta ja sen toteuttamisesta on pidettävä kirjaa. Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Velvoite koskee siis yhtälailla torimyyntiä tai tilapäistä myyntiä harjoittavaa, kuin suurta elintarviketuotantolaitosta pyörittävää yritystä.

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa tuotettujen elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu. Jokainen yritys tekee omavalvonnan omaan toimintaan sopivaksi ja oman toiminnan riskit huomioiden. Ympäristöterveystarkastajat ja valvontaeläinlääkäri valvovat omavalvonnan toimivuutta ja neuvovat tarvittaessa toimijaa omavalvonnassa.

 Elintarvikehuoneistojen omavalvontasuunnitelmat tarkistetaan OIVA-tarkastuksien yhteydessä.

Oivahymyn etusivulle 

Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä.

Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Yritysten arjessa Oiva näkyy eniten siinä, että elintarvikevalvojien tarkastuksista saatavat Oiva-raportit julkistetaan. Tarkastukset tehdään Oiva-arviointiohjeiden mukaisesti. Oiva perustuu elintarvikelainsäädännön nykyisiin säännöksiin, eikä yrityksen toimintaan tai toimijan vastuuseen tule Oivan myötä lisävaatimuksia. Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä koko Suomessa.

Kuuntele