Kuvassa kuurainen puistomaisema jossa avo-oja ja silta sen ylitse.
Sadevesiviemäri ja ojat
Asuminen ja ympäristö

Sadevesiviemäri ja ojat

Kaupunki rakentaa ja kunnossapitää kuivatusjärjestelmät asemakaava-alueilla.

Sade- eli hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Sadevesiä syntyy pintavaluntana erityisesti kaduilta, rakennusten katoilta ja pihoilta.

Kuivatusjärjestelmällä tarkoitetaan sala- ja avo-ojia, painanteita, rumpuja, kouruja, sadevesikaivoja tai vastaavia sadevesien poistamiseksi tarkoitettuja varusteita ja laitteita.

Hoitotoimenpiteenä suoritetaan kuivatusjärjestelmiin ja niiden haaroihin kuuluvien ojien, laitteiden ja varusteiden aukaisu ja puhdistus roskista, maa-aineksista yms. materiaalista sekä sulattaminen lumesta ja jäästä.

Kaupunki ei vastaa tonttien sadevesistä.

Sadevesiviemäri

Sadevesiviemärit rakennetaan kaava-alueille teiden uudis- sekä saneerausrakentamisen yhteydessä.

Sadevesiviemäriin liittymisestä tulee saada lupa kaupungilta. Liittämiskohdan sekä korkeuden määrittää kaupungin paikkatietopalvelu. Rakentaja vastaa sadevesiviemäröinnin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Ojat

Kaupungin kaava-alueilla on kuivatusjärjestelmänä käytössä avo-ojia. Kaupunki vastaa kaava-alueiden avo-ojien aukaisusta ja puhdistuksesta kaupungin maa-alueilla.

Avo-ojien putkittamista tarkastellaan kadun saneerauksen yhteydessä.

Kiinteistön omistaja vastaa tonttiliittymän rummun rakentamisesta, kunnossapidosta ja toimivuudesta. Liittymärummun minimi koko on 300 mm.  Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön piha-alueen ja rajaojien kunnossapidosta ja kuivatusten rakentamisesta.

Kuuntele