Kuvassa lumisessa maisemassa ulkowc.
Viemäriverkosto
Asuminen ja ympäristö

Viemäriverkosto

Kalajoen kaupungin viemärilaitos omistaa jätevedenkeräilyverkoston pumppaamoineen ja vastaa jäteveden keräilystä kuluttajilta sekä johtaa jäteveden puhdistettavaksi Vesikolmio Oy:n puhdistamoille Kalajoella, Rautiossa ja Himangalla. Viemärilaitos panostaa voimakkaasti viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentämiseen korjaamalla vuotavat linjaosuudet. Viemärilaitos toimii niin, että mahdolliset toimintahäiriöt eivät saa vaikuttaa asiakkaan elämään eivätkä puhdistetun veden laatuun.

Ohjeita viemäriliittyjälle

Kun haluat liittää kiinteistösi kunnalliseen viemäriverkostoon, toimi näin:

  1. Ota yhteyttä lupasihteeriin puhelimitse 044 4691 216 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kalajoki.fi. Lupasihteerin kanssa katsotaan viemäriliittymän saatavuus ja hinta.
  2. Mikäli liittyminen on mahdollista, tee viemäriliittymissopimus  lupasihteerin kanssa.
  3. Kuntatekniikan suunnittelija saat liittymistapalausunnon sekä hän avustaa suunnittelussa. Suunnitelmien tulee olla tarkoituksenmukaisia. Näin erityisesti haettaessa mahdollista viemäriverkostoon liittymisen avustusta. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus sopia naapuruston kanssa yhteispumppaamoista.  Verkostoon liittymisen avustusta ei myönnetä, mikäli liittyjä haluaa poiketa suunnitelmista ja rakentaa esim. oman pumppaamon, eikä liity yhteispumppaamoon.
  4. Kiinteistön omistaja voi teettää rakentamistyöt kiinteistöllään valitsemallaan urakoitsijalla. Rakentamistöiden tulee olla viemärilaitoksen hyväksymien suunnitelmien mukaisia. Kiinteistön omistaja on velvollinen tilaamaan kaivuutyön päätyttyä viemärilaitoksen edustajalta mittaukset toteutuneesta työstä kiinteistön alueella. Liitostyön runkoviemäriin suorittaa aina viemärilaitoksen edustaja tai Osuuskunta Valkeavesi.
  5. Kun työt ovat valmistuneet, ilmoita liittämispäivä ja vesimittarin lukema Osuuskunta Valkeavedelle jätevesilaskutusta varten.
  6. Tee mahdollinen viemäriinliittymisen avustushakemus, mikäli olet siihen oikeutettu.

Jäteveden käyttömaksut

Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.11.2022 § 71 viemärilaitoksen jäteveden käyttömaksuksi 1.3.2023 alkaen 2,95 €/m³ (alv 0 %). 

Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.11.2023 § 92 viemärilaitoksen jäteveden käyttömaksuksi 1.3.2024 alkaen 3,20 €/m³ (alv 0 %). 

Jäteveden perusmaksut:

Mittarin koko Perusmaksu €/kk alv 0 % Sis. alv 24 % Perusmaksu €/vuosi alv 0 % Sis. alv 24 %
NS 20 4,25 5,27 51,00 63,24
NS 25-32 21,50 26,66 258,00 319,92
NS 40 27,00 33,48 324,00 401,76
NS 50 32,50 40,30 390,00 483,60

NS 80 tai sitä suuremmat erillisen sopimuksen mukaan.

Kulutusmaksu €/m3 alv 0 % Sis. alv 24 %

1.3.2023 alkaen 2,95

1.3.2024 alkaen 3,20

3,66

3,97

Jäteveden käyttömaksun laskuttaa Osuuskunta Valkeavesi vesilaskutuksen yhteydessä.

Viemärilaitoksen liittymismaksut ja -ehdot

Viemärilaitoksen liittymismaksut ja -ehdot 1.4.2022 alkaen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 22.2.2022 § 14. Päätös on saanut lainvoiman 8.4.2022.

Viemärilaitoksen toiminta-alueet

Viemärilaitoksen toiminta-alueet löydät alta WebGis-karttapalvelussa. Avautuvassa valikossa toiminta-alueet näkyvät värjättynä tasona.

Jätevesipumppaamot

Pumppaamoiden toiminnasta vastaa HSK Sähkö Oy, jonka päivystysnumero on 040 6682 660.

Viemäri ei pidä salaisuuksia!

Ote Suomen vesilaitosyhdistys ry:n sivuilta.

”Ethän heitä pyttyyn mitään sinne kuulumatonta? Kun pidät vaaralliset aineet poissa viemäriverkostosta, vähennät vesistöjen ja jätevedenpuhdistamoiden kuormitusta.”

Kuuntele