Karhu kahlaamassa vedessä.
Alkutuotanto ja riista
Asuminen ja ympäristö

Alkutuotanto ja riista

Elintarvikkeiden alkutuotannolla tarkoitetaan elintarviketuotannon ensimmäistä vaihetta.

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi

 • maidon- ja munantuotanto
 • lihakarjan kasvatus
 • kalastus ja kalanviljely
 • kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely
 • hunajantuotanto
 • luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily
 • metsästys

Alkutuotantoon ei sen sijaan kuulu

 • tuotteiden jatkojalostus, esimerkiksi juuston tai hillojen valmistus, kasvisten kuoriminen, kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi
 • maidon kuljetus pois alkutuotantopaikalta
 • eläinten teurastaminen

Lisätietoa elintarvikkeiden alkutuotannosta - Ruokavirasto

Alkutuotannosta on tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Toimijan on myös ilmoitettava oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä sekä toiminnan lopettamisesta.

Alkutuotantoilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä:

 • metsästyksestä
 • luonnonvaraisen riistan luovutuksesta kuluttajalle alkutuotannon tuotteena (nylkemättömänä tai kynimättömänä)
 • luonnonvaraisten kasvien tai sienten keräilystä
 • kasvien ja sienten alkutuotannosta, jos toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva alkutuotannon toiminta ja tuotetut alkutuotannon tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tuotteiden turvallisuus ei saa vaarantua.

Toimijan on ilmoitettava alkutuotannon toiminnassa tapahtuneista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuoden ajaksi ja toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään, kun muutokset tulevat voimaan.

Toimintaohje

Tee kirjallinen ilmoitus alkutuotantopaikastasi ja siellä harjoittamastasi toiminnasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa ilmoitukseen

 • nimesi, osoitteesi ja muut tarvittavat yhteystietosi
 • Y-tunnuksesi, tilatunnuksesi tai asiakastunnuksesi tai jos niitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • alkutuotantopaikkasi osoite ja tarvittaessa nimi
 • tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Sinun tulee myös laatia kirjallinen omavalvontakuvaus alkutuotantopaikkasi toiminnasta.

Metsästys on elintarvikkeiden alkutuotantoa. Luonnonvaraisen riistaeläimen suolistettu, nylkemätön tai kynimätön ruho on alkutuotannon tuote. Nyljettyä tai kynittyä loppuunteurastettua ruhoa tai leikattua lihaa ei enää katsota alkutuotannon tuotteeksi.

Kun luonnonvaraista riistaa myydään tai luovutetaan kuluttajalle tai toimitetaan vähittäismyyntiin alkutuotannon tuotteena, toiminnasta ei tarvitse tehdä alkutuotanto- tai elintarvikehuoneistoilmoitusta, jos myyty, luovutettu tai toimitettu määrä on korkeintaan 1000 jänistä/kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa tai 50 metsäkaurista vuodessa.

Riistan lihan myynti ja elintarviehuoneistotoiminta

Jos riistaa myydään tai luovutetaan alkutuotannon tuotteena edellä mainittuja määriä enemmän, metsästäjän tai metsästysseuran tulee tehdä toiminnasta elintarvikehuoneistoilmoitus.

Jos luonnonvaraista riistaa loppuun teurastetaan esimerkiksi lahtivajassa ja lihaa myydään tai luovutetaan suoraan kuluttajille tai vähittäismyyntiin, toiminnasta tulee tehdä aina elintarvikehuoneistoilmoitus huolimatta käsiteltävän riistan määrästä. Mikäli suunnittelet riistan lihan myyntiä lahtivajasta kuluttajille tai vähittäismyyntiin, ole yhteydessä elintarvikevalvontaan tarkempien ohjeiden saamiseksi.

 • Metsästäjän tulee pitää kirjaa myydystä luonnonvaraisesta riistasta.
 • Muiden luonnonvaraisten riistaeläinten kuin edellä mainittujen, kuten villisianlihan, on aina oltava tarkastettua, jos sitä toimitetaan vähittäismyyntiin.
 • Tarkastamatonta lihaa ei saa valmistaa tavanomaisessa lahtivajassa tuotteiksi, esimerkiksi jauhelihaksi, makkaroiksi tai säilykkeiksi. Mikäli riistan lihaa halutaan jatkokäsitellä, tulee lahtivajan yhteydessä olla elintarvikehuoneisto, joka täyttää kaikki elintarvikehuoneistoille asetetut vaatimukset.
 • Mikäli luonnonvaraisia hirvieläimiä toimitetaan kokonaisina ruhoina vähittäismyyntiin, vastaanottavalla elintarvikehuoneistolla tulee olla lihan leikkaamiseen soveltuvat tilat.

Riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin

Villisika

Kuuntele