Merkki maastossa ja työmies taustalla.
Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus
Asuminen ja ympäristö

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus

Rakennuslupaan on määritelty pakolliset lupaa koskevat katselmukset, jotka ovat myös yhtenä rakennusluvan myöntämisen ehtona. Näihin kuuluvat rakennushankkeissa lupakohtaisesti myös rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus (MRL 149b§ ja MRL 150§).

Rakennuspaikan merkintä

Rakennuspaikan merkintä voidaan suorittaa vasta rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Mittauksien vasteaika on kolme arkipäivää merkintäpyynnön jättämisestä. Katselmukset sisältyvät kaupungin valtuuston hyväksymiin lupamaksuihin, eikä niistä veloiteta erikseen.

Rakennuspaikan merkintään kuuluu kaksi erillistä merkintää. Alustava merkintä suoritetaan yleensä pohjien aukaisua tai puuston poistoa ajatellen. Tarkka merkintä suoritetaan pohjien aukaisemisen jälkeen murskeen päälle.

Rakennuspaikan merkinnän yhteydessä maastoon merkitään myös rakennuksen korkeusasema. Kivijalan yläpinnan korkeuden määrittelee tulvariskialueilla ELY-keskus, suuremmissa hankkeissa pääsuunnittelija, ja pienemmissä hankkeissa kaupungin mittaryhmä maastossa tehtyjen havaintojen perusteella.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus suoritetaan rakennushankkeen toteutumisen jälkeen. Katselmuksessa kartoitetaan toteutunut rakentaminen, jonka sijaintitieto välitetään myös muille viranomaistahoille (mm. Maanmittauslaitos ja Väestörekisterikeskus). Sijaintikatselmuksen tilaa pääsuunnittelija kivijalan valamisen jälkeen. Mikäli pyyntöä ei ole tehty, rakennuskohteet kierretään alueittain läpi siitä rakentajalle erikseen ilmoittamatta.

Yhteystiedot

Kuuntele