Kahvila-ravintola, pöytä, tuolit
Elintarvikehuoneistot
Asuminen ja ympäristö

Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneisto on esimerkiksi ammattimainen elintarvikkeiden kuljetus, elintarvikevarasto, kahvila, kioski, leipomo, myymälä, elintarvikkeiden nettikauppa, ravintola, suurtalous ja säännöllinen ulkomyynti.

Elintarvikealan toimijan on täytettävä ilmoitus elintarvikehuoneistosta ja toimitettava se ympäristöterveydenhuoltoon 4 viikkoa ennen toiminnan alkamista. Toimijalle lähetetään todistus elintarvikehuoneiston lisäämisestä elintarvikevalvonnan säännöllisen valvonnan kohteeksi. Ensimmäinen tarkastus uuteen elintarvikehuoneistoon tehdään 1-6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta, riippuen toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Ilmoituksen käsittelystä peritään Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Elintarvikealan toiminnan voi rekisteröidä kotiin. Tällöin kotona sijaitsevassa rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa saa valmistaa ammattimaisesti elintarvikkeita. Rekisteröinnistä kerrotaan tarkemmin ohjeen kohdassa 1.3. Elintarvikkeiden ammattimainen valmistus, käsittely ja varastointi kodin tiloissa on mahdollista lukuun ottamatta sellaista toimintaa, joka vaatii elintarvikehuoneiston hyväksymisen. Hyväksytty elintarvikehuoneisto voi kuitenkin sijaita kodin yhteydessä erillisissä tiloissa.

Perustamisohje on tarkoitettu leipomoiden suunnitteluun (ruokaleipien ja konditoriatuotteiden valmistus) sekä olemassa olevien vastaavien tilojen muutostöiden suunnitteluun. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida toiminnan luonne ja laajuus. Ohje on suunntattu toimijoille, suunnittelijöille ja rakentajille. Ohjeen löydät alla olevasta linkistä.

Elintarvikevalvonnan valvontatietoja julkaistaan Oiva-järjestelmässä koko maassa. Elintarvikehuoneistoihin (esim. myymälöihin, ravintoloihin, pikaruokapaikkoihin ja suurtalouksiin) tehtyjen tarkastusten perusteella laaditaan Oiva-raportti, jossa tulokset julkaistaan hymynaamoin. Oiva-raportin esilläpito on tullut pakolliseksi 1.1.2014.

Oiva-raportti tulee olla elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä asiakkaiden nähtävillä. Oiva-raportit julkaistaan internetissä www.oivahymy.fi -sivustolla ja yritysten tulee linkittää Oiva-raportti myös omille internetsivuilleen, mikäli sivuilla markkinoidaan elintarvikkeita.

Kaikkien elintarvikehuoneistojen toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on tehtävä viivytyksettä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Lopettamis- tai keskeyttämisilmoitus voidaan tehdä vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla.

Uuden toimijan on täytettävä elintarvikealan toimijan vaihtumisilmoitus ja toimitettava se ympäristöterveydenhuoltoon viivytyksettä. Toimijan vaihtumisen yhteydessä ei ilmoituksesta lähetetä erillistä todistusta toimijalle. Toimijan vaihtumisilmoituksen käsittely on maksutonta.

Kuuntele