Kuvassa Merenojan koulua, pihalla leikkivälineitä, sateinen sää.
Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet
Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet

Rakentamisen yhteiset käytännöt-verkkosivusto, Topten

Kortiston muotoon koostettujen, rakennusvalvontojen ja rakennusalan toimijoiden yhdessä laatimien Topten-käytäntöjen tavoitteena on mm. edistää hyvää rakentamistapaa, toimia rakentamislainsäädännön soveltamistyön tukena, yhdenmukaistaa rakennusvalvontojen lupa- ja tarkastusmenettelyihin liittyviä käytäntöjä sekä samalla parantaa rakennusvalvontapalvelun ennakoitavuutta asiakkaan suuntaan.

Ilmaisena verkkopalveluna jaettava kortisto käsittää lähes 80 erilaista voimassa olevaa tulkinta-, ohje- ja lomakeasiakirjaa, joita rakentamisen lupa- ja katselmustoiminnasta vastaavat viranomaiset, rakennushankkeisiin ryhtyvät, rakennusten suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat tahot sekä muut rakennusalan toimijat voivat hyödyntää toiminnassaan.

Kuuntele