Asuminen ja ympäristö

Kaupungin rakennukset

Kaupungin tilapalvelut rakennuttaa, rakentaa ja kunnossapitää kaupungin kiinteistöjä. Tavoitteena on luoda kiinteistön käyttäjien kannalta viihtyisät ja terveelliset työskentelyolosuhteet.

 

Tilapalvelut hallinnoi kaupungin omistamia rakennuksia ja pitää niitä käyttötarkoituksen edellyttämässä toimintakunnossa. Määrältään ja laadultaan riittävät toimitilat luovat pohjan peruspalvelutuotannolle.

Tilapalvelut muodostuvat kolmesta palveluyksiköstä:

  • rakentaminen
  • kiinteistöjen ylläpito
  • kiinteistötoimi

Rakentaminen

Kaupunki suunnitteluttaa ja rakennuttaa kohteita vuosittaisen investointiohjelman mukaisesti.

Tilapalvelu myy rakennuttamispalvelua myös konsernin tytäryhtiöille.

Kiinteistöjen ylläpito

Riittävillä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteillä säilytetään kaupungin omistamat kiinteistöt mahdollisimman hyväkuntoisina ja käyttötarkoitustaan palvelevina sekä saadaan pidennettyä rakennuksien käyttöikää ja vähennetään ennenaikaista peruskorjaustarvetta.

Kiinteistöjen ylläpidossa on kiinnitetty huomiota rakennusten energiankulutukseen ja sitä kautta on saatu rakennusten käyttökustannuksia laskettua.

Kiinteistöjen vikailmoitukset ja huoltopalautteen pääset antamaan tästä.

Kiinteistötoimi

Kaupungin omistamien tilojen ulkoinen vuokraus asuinhuoneistoja lukuun ottamatta, on keskitetty kiinteistötoimeen.

Kiinteistötoimen isännöitsijä edustaa kaupunkia liike- ja kiinteistöyhtiöissä. Isännöintipalveluita on myös myyty joillekin yhtiöille, joissa kaupunki on osakkaana.

Kuuntele