Kesäinen kuva Kalajoen keskustasta, joki, rakennuksia ja tuulimyllyjä
Rakennusvalvonnan luvat ja palvelut
Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvonnan luvat ja palvelut

Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan huolehtia, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja maisemaltaan laadukas. Rakennusvalvonta valvoo kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista sekä neuvoo ja ohjaa rakentamista. Rakentamiseen liittyvät luvat käsitellään rakennusvalvonnan toimesta.

Rakennusvalvonta on osa ympäristöohjauksen palvelukokonaisuutta. Rakennusvalvonnan toimintaa ja taloutta ohjaa ympäristölautakunta.

Kuuntele