Hevosia laitumella.
Ilmoituksenvarainen eläintenpito
Asuminen ja ympäristö

Ilmoituksenvarainen eläintenpito

Eläinsuojelulain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon.

Ammattimaista tai laajamittaista seura- ja harrastuseläinten pitoa on esim.

  • koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen
  • ravi- tai ratsuhevosten tai muiden vastaavien seura- tai harrastuseläiminä pidettävien eläinten kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen antaminen mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi.

Luonnonvaraisten eläinten hoito: 1.1.2024 alkaen luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan.

Loukkaantunut tai muutoin avuttomassa tilassa oleva luonnonvarainen eläin voidaan ottaa hoitoon lyhytaikaisesti ensiavun antamista tai hoitoon toimittamista varten. Tämän jälkeen eläin on vapautettava takaisin luontoon, toimitettava hoitoon 1.1.2024 voimaan tulevan hyvinvointilain (693/2023) 61 § mukaiseen hoitopaikkaan tai lopetettava.

Kuuntele