Karttatuotteet
Asuminen ja ympäristö

Karttatuotteet

Digitaaliset karttatuotteet

Paikkatietoyksikkö toimittaa sähköisiä kartta-aineistoja vastikkeetta sähköpostin välityksellä suunnittelun lähtöaineistoiksi. Ajantasaisten kartta-aineistojen on katsottu olevan tärkeä osa yksityiskohtaista suunnittelua ja asiakirjojen tarkistamista.

Painetut karttatuotteet

Painettujen karttatuotteiden tarjontaa on supistettu sähköisten palveluiden vallatessa alaa. Kaupungintalon aulassa on kuitenkin saatavilla seuraavia maksuttomia karttatuotteita kaupunkilaisten käyttöön.

  • Kalajoen retkeilykartta 2016
  • Palvelukartta
  • Opaskartta 2014, Keskusta-Hiekkasärkät, haja-asutusalue tai Himanka, haja-asutusalue

Erilliset paperiset karttatulosteet laskutetaan valtuuston hyväksymän tulostehinnaston mukaisesti. Karttoihin tehtävistä lisäyksistä (esim. tekstit, rajamitat yms.) laskutetaan teknisen lautakunnan hyväksymän tuntiveloituksen mukaisesti. Mahdollisista työtehtävistä ja aikatauluista sovitaan aina etukäteen asiakkaan kanssa.

Yhteystiedot

Kuuntele