Kuvassa nainen pesee mattoja pesupaikassa Ämmän satamassa.
Ympäristönsuojelumääräykset
Asuminen ja ympäristö

Ympäristönsuojelumääräykset

Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksynyt kaupunginvaltuusto 29.1.2008.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Kuuntele