Asuminen ja ympäristö

Kunnossapitoavustus ja kaupunki osakkaana

Palvelu

Kunnossapitoavustus ja kaupunki osakkaana

Yksityistie

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä.

Yksityistien kunnossapitovelvoite

Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Kunnossapitoavustus

Tekninen lautakunta myöntää hakemuksensa määräajassa jättäneille järjestäytyneille pysyvän asutuksen pääsyteille kunnossapitoavustuksia voimassa olevan määrärahan puitteissa.

Tiekuntien kokouskutsujen lähetys

Sähköpostitse: kirjaamo@kalajoki.fi

Paperiset kokouskutsut: Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Laskut yksityisteiden yksikkö- ja käyttömaksuista

Kalajoen kaupunki, kuntatekniikka, yksityistiet Y-tunnuksemme on 0185924-7. Kalajoen kaupunki OVT-tunnus: 003701859247 Verkkolaskuoperaattorimme on CGI Suomi Oy. Operaattorin välittäjätunnus 003703575029.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Kunnossapitoavustusten myöntämisen yleiset edellytykset

 • Yksityiselle tielle on perustettu tiekunta ja tiekunnan tulee olla toimiva ja toiminnassa on noudatettava yksityistielakia.
 • Yksityistä tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
 • Yksityisen tien vaikutuspiirissä on oltava pysyviä asuntoja. Pysyvällä asunnolla tarkoitetaan, että asunnosta maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero ja asukkaan vakituinen osoite on kyseiselle kiinteistölle.
 • Yksityisen tien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai yksityinen tie, jolla on huomattava liikenteellinen merkitys paikkakunnalla tai jota käytetään muuhunkin liikenteeseen kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin (reittiliikenne)
 • Yksityisen tien vähimmäispituus on 300 m, tien pituus määräytyy vakituisen asutuksen mukaan
 • Yksityisen tie on oltava rakenteeltaan sellainen, että normaalit kunnossapitotyöt pystytään tekemään.
 • Avustettaviin teihin tai tienosiin ei kuulu metsätiet, peltotiet eikä tiet tai tienosat, jotka johtavat kiinteistöille, joissa ei ole pysyvää asutusta. Poikkeuksena ovat esim. koulukuljetusten käyttämät reitit ja muut tieverkoston tärkeät yhteydet. Näiden osalta avustus katsotaan tapauskohtaisesti.
 • Yksityisen tien liikenteellinen merkitys, sijainti ja luonne vaikuttavat avustusten myöntämiseen.
 • Jos Kalajoen kaupunki myöntää tiekunnalle yksityistien kunnossapitoavustusta, ei tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin saa kieltää. Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustusten perusteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit sekä tekee lopulliset avustuspäätökset.
 • Perusavustuksen lisäksi Kalajoen kaupunki jakaa lisä- ja erityisavustusta tapauskohtaisesti esimerkiksi läpikulkuliikenteen ja siltojen vuoksi.

Toimintaohje

Yksityistieavustuksien hakeminen

Yksityistieavustusten hakuaika on 1.-31.3.2024

Hakemuksen valmistelu

 • Tutustukaa yksityistieavustusten myöntämisperusteisiin tämän sivuston kohdassa - liitteet ja lisätietolinkit
 • Ilmoittakaa tiekuntanne yhteystiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä pysyvistä liikenteenohjauslaitteista Digiroadiin
 • Tiekunnan tulee olla toimiva ja toiminnassaan noudattaa yksityistielakia
 • Kunnossapitoavustusta haetaan kerran vuodessa

Yksityistieavustusta anotaan sähköisen hakupalvelun kautta, joka löytyy tämän sivuston asioi verkkoasiointi-linkistä

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Kuuntele