Asuminen ja ympäristö

Yksityisteiden perusparannusavustus

Kalajoen kaupunki avustaa vain niitä tiekuntien perusparannushankkeita, jotka ovat saaneet parantamishankkeelleen valtionavustusta ELY-keskukselta.

ELY:n avustettavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 000 euron hankkeita avustetaan harvoin.

Tien normaali kunnossapito, hoitomurskeen tai soran levitys, lanaaminen, niitto tai auraus ei ole perusparantamista.

Hakemuksen jättäminen

Hakemus liitteineen tulee toimittaa Kalajoen kaupungin kirjaamoon sähköpostitse tai postitse (yhteystiedot alla).

Hakemuksen liitteet

Haettaessa perusparannusavustusta liittäkää hakemukseen:

  1. karttaliite tai muu riittävän tarkka selvitys hankkeen sijainnista
  2. suoritepohjainen kustannusarvio,
  3. työselite,
  4. päätös ELY-keskuksen myöntämästä avustuksesta.

Perusparannusavustuksen myöntämisehdot

  • Avustuksen ehtona on ELY-keskuksen myönteinen avustuspäätös perusparannukselle
  • Yksityistien omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 15 % toteutuneista kustannuksista
  • Kaupungin avustus korkeintaan 25 % toteutuneista kustannuksista
  • Avustus myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteessa vuosittain yhtenäisellä avustusprosentilla
  • Tulevan vuoden avustukset tulee hakea 30.8 mennessä
  • Avustusta ei myönnetä jälkikäteen

Perusparannusavustuksista päättää vuosittain tekninen lautakunta. Myönteisen päätöksen jälkeen yksityistien tulee laskuttaa perusparannusavustus avustusvuoden aikana toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

 

Kuuntele