Merenojan yhtenäiskoulu ja lukio ilmasta kuvattuna.
Lukion esittely ja opiskelumahdollisuudet

Lukion esittely ja opiskelumahdollisuudet

Palvelu

Lukion esittely ja opiskelumahdollisuudet

Kalajoen lukiossa opiskelee n. 250 opiskelijaa, joista noin joka neljäs tulee Kalajoen ulkopuolelta.

Kalajoen lukion laaja opintojaksotarjonta antaa vankat perustiedot jokaisessa oppiaineessa. Valinnaisuutta on runsaasti, joten voit suunnata opintosi kiinnostuksesi mukaan. Voit opiskella meillä yleislinjaa, kansainvälisyyslinjaa, kuvataidelinjaa tai urheilulinjaa.

Pakollisten opintojaksojen lisäksi on tarjolla syventäviä ja soveltavia opintoja. Kielivalikoimaasi voit valita englannin ja ruotsin lisäksi saksaa ja ranskaa.

Koulun tilat ovat asianmukaiset ja viihtyisät ja opetusteknologia on ajanmukaista. Koulun ilmapiiri on kannustava ja opiskelumyönteinen; rauhallisessa ja mukavassa tunnelmassa viihtyvät opiskelijat ja opettajat. Kansainvälinen yhteistyö ja juhlat tuovat vaihtelua koulun arkeen.

Jokapäiväistä opiskelua virkistävät opiskelijakunnan ja opettajien järjestämät tempaukset.

Pidämme tärkeänä omaa ajattelua, oma-aloitteisuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Opiskelu on työntekoa omaa tulevaisuutta varten. Samalla opitaan tekemään yhteistyötä ja ottamaan vastuuta itsestä ja ympäristöstä. Opiskelijamme ovat sijoittuneet hyvin jatko-opintopaikkoihin.

Lukion sisällä olemme tarjonneet opiskelijoillemme mahdollisuuden painottaa opintojaan omien toiveidensa mukaisesti. Lukion sivuilla esitellään näitä mahdollisuuksia kansainvälisistä opinnoista kuvataidelinjaan ja draamasta ratsastukseen. Löydä omasi.

Opiskelulinjat yleislinjan lisäksi

  • Suomeksi opetettavien opintojaksojen lisäksi voit valita myös englanniksi opetettavia opintojaksoja. Tätä kautta englannin rohkea ja jokapäiväinen käyttö vahvistuu ja opit työstämään kansainvälisiä aiheita käyttäen englantia sujuvasti erilaisissa tilanteissa. 

  • Pääset osallistumaan Kalajoen lukion aktiiviseen kansaiväliseen toimintaan ja opiskelijavaihtoihin

  • Voit valita lisäkielinä ranskaa, saksaa tai eLukion kautta myös muita kieliä.
  •  Mikäli tavoitteenasi on suorittaa IS-diplomi, suoritat seuraavista opinnoista väh. kahdeksan (8) opintopistettä:
    • Ranska, saksa tai etälukiossa opetettuja kieliopintoja
    • Yksi syventävä ruotsin opintojakso
    • Yksi kansainvälisiä aiheita sisältävä opintojakso (opetuskieli suomi)

Kuvataidelinjalla voit painottaa opinnoissasi taidetta ja visuaalista kulttuuria. Opintojaksovalikoima on laaja ja monipuolinen - halutessasi voit suorittaa peräti 28 opintopistettä kuvataiteen opintoja. Opintojaksot sijoittuvat tasaisesti muiden lukio-opintojen lomaan, joten voit opiskella kuvataidetta pitkäjänteisesti ja kehittää tietojasi ja taitojasi koko lukioajan.

Kahden perusopintojakson lisäksi tarjolla on vahva kokonaisuus perinteistä kuvataidetta, piirtämistä, maalaamista ja kuvanveistoa. Soveltavina opintoina voit valita rakennustaidetta ja arkkitehtuuria, teatteripuvustusta ja lavastusta, valokuvaa ja elokuvaa. Kuvataidelinjan valinneille on tarjolla kolme lukujärjestyksen ulkopuolista opintojaksoa: taidepassi ja tutkielma sekä taideleiri. Opintojen päätteeksi voit suorittaa valtakunnallisen kuvataidediplomin tai lukion oman päättötyön valinnaisesta aiheesta.

Opetus on toteutettu syksystä 2020 lähtien Merenojan yhtenäiskoulun uusissa kuvataideluokissa. 

Kalajoella sekä kulttuuriympäristö että luonnonmaisema antavat hyvät puitteet taideopiskelulle. Ympäristöä hyödynnetäänkin opiskelussa monin tavoin. Töitä on helppo saada esille myös koulun ulkopuolelle, ja lähellä on mielenkiintoisia kuvausympäristöjä ja vierailukohteita. Koulu järjestää joka vuosi näyttelyn, jossa esitellään oppilastöitä ja kuvataiteen opetusta.

Kuvataidelinjalle haluavat pyrkivät Kalajoen lukion kuvataidelinjalle. Lukioon valituille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Lukio avustaa tarvittaessa asunnon hankinnassa. Jos tarvitset opiskelija-asuntoa, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan.

Urheilulinjalla voi sovittaa yhteen tavallista määrätietoisemman valmennuksen ja opiskelun. Urheilulinjan valmennus tarjoaa kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet. Urheilulinjan opiskelijoilla on käytössään laaja valmennuksen tukipalveluiden osaajaryhmä, jota kautta valmennuksen tueksi on saatavissa urheilulääketieteen, fysioterapian ja palautumisen sekä henkisen valmennuksen palveluita. Urheilulinjan opiskelijat saavat valmentautumisensa tueksi suorituskyvyn testiseurannan sekä ravinto-, palautumis- että hyvinvointianalyysin. Linjalle otetaan vuosittain 15 opiskelijaa, jotka ovat omassa lajissaan säännöllisessä ja tavoitteellisessa koulun ulkopuolisessa valmennuksessa. Urheilulinjalle haetaan yhteisvalinnassa. 

Motivoivat valmennuskurssit ovat kahtena arkiaamuna, tiistaisin ja torstaisin kello 8:00-10:00.

Kalajoen lukion urheilulinjalla opiskelija voi valita lukio-opintoihinsa 30 opintopisteen verran liikunnan ja urheiluvalmennuksen erikoisopintoja, jotka lasketaan mukaan valinnaisina opintoina lukion päättötodistukseen vaadittaviin 150 opintopisteeseen. Valmennusoppinnoista suurin osa on lajivalmennusta, mutta mukana on myös kaikkien lajien urheilijoille suunnatut valmennusopin, liikuntateknologian (testausoppi), kokonaisvaltaisen palautumisen, henkisen valmennuksen sekä liikuntafysiologian että lihashuollon opintoja (10 op).

Iltaisin ja viikonloppuisin urheilulinjan opiskelijalla on oman seuran järjestämää valmennus- tai otteluohjelmaa. Koulun aamuharjoitukset ja seuran iltaharjoitukset koulivat urheilulinjan opiskelijan nopeasti huippu-urheilijan valmennusrytmiin.

Painopistelajit ja valmennus

Kalajoen lukion urheilulinjan painopistelajit, joissa lukio tarjoaa viikoittaiset harjoitusajat, harjoituspaikat ja valmennuksen yhteistyössä Kalajoki Akatemian ja urheiluseurojen kanssa. Painopistelajeja ovat jääkiekko, jalkapallo, salibandy, lentopallo, ratsastus sekä yksilölajeille kestävyys-, teho- ja taitolajeissa. Urheilijat allekirjoittavat valmennussopimuksen, jossa he sitoutuvat noudattamaan urheilulinjalaiselle asetettuja opiskelua koskevia vaatimuksia.

Jääkiekko

Jääkiekossa järjestetään lajiharjoittelua tiistai ja torstai aamujen jääharjoituksissa. Ryhmäjaolla pyritään takamaan mahdollisimman monelle tavoitteellisesti harjoittelevalle jääkiekkoilijalle mahdollisuus yksilölliseen kehittymiseen sekä yhteisharjoittelulla JHT:n edustusjoukkueen kanssa pelikäsityksen ja joukkuetaktiikan jalostuminen.

Jalkapallo 

Jalkapalloilijat harjoittelevat Event Park sisähallin keinonurmella. Ryhmäkoko on sopiva sekä yksilölliseen ohjaukseen, että joukkueharjoitteluun. Kaikki jalkapalloilijat ovat samassa valmennusryhmässä.

Lentopallo

Lukion lentopalloilijoiden valmennusryhmä harjoittelee lajia ja lajitaktiikka kahtena aamuna viikossa. Kalajoen lukion tyttö- ja poikajoukkueet osallistuvat aktiivisesti KLL:n lentopalloturnauksiin.

Salibandy

Salibandyvalmennuksen aamuvalmennuksessa keskitytään lajinomaiseen fysiikkavalmennukseen (1 krt viikossa) ja lajitaitojen kehittämiseen (1 krt viikossa). Tämä valmennustapa mahdollistaa salibandypelaajien urheilulliseen kehittämiseen ja se täydentää pelaajien seuraharjoittelua, jossa voidaan keskittyä enemmän peliteknisiin ja -taktisiin valmiuksiin.

Kestävyyslajit

Kestävyyslajien harjoitteluryhmässä on urheiluvalmennukseen osallistuvalla mahdollisuus valmentajan ohjaamaan ja seuraamaan kestävyyslajien (hiihto, suunnitus, kestävyysjouksu, pyöräily, triathlon) lajiharjoitteluun. 

Taito- ja teholajien harjoitusryhmä

Taito- ja teholajien valmennusryhmässä on lajien urheilijoilla mahdollisuus laadukkaaseen ohjattuun ominaisuusharjoitteluun sekä lajitaitojen erikoisharjoitteluun. Harjoitusmenetelmien kehittämisessä on huomioitu erityisesti tarkkuuslajien (ammunta, jousiammunta, golf), taitolajien (telinevoimistelu, yleisurheilu) sekä teholajien (painonnosto, yleisurheilu) harjoittelumahdollisuudet ja seurantamenetelmät.

Ratsastus

Opetus järjestetään pienryhmäopetuksena kakdesti viikossa Spottiboxi-maneesilla. Opetus ja opetuksen aikainen maneesiaika ovat maksuttomia. Hevosen ylläpito ja tallikulut ovat sopimushintaisia. Suosittelemme osallitujille oman hevosen käyttöä mutta paikallisilta yrittäjiltä on myös saatavissa vuokrahevosia.

Kuuntele