Kuntalaisaloite

Sinulla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla voit tuoda äänesi kuuluviin. Jokaisella kalajokisella on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteiden tulee käsitellä yhteisiä asioita eikä aloitteena siksi voi tehdä esimerkiksi tiedusteluja tai henkilökohtaisia hakemuksia ja anomuksia.

Kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla kunnan jäsen. Myös alle 18-vuotias voi tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloitteen käsittelee se toimielin tai viranhaltija, jonka tehtäviin asia kuuluu. Jos aloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista, on se käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa, mikäli asia kuuluu valtuuston toimivaltaan.

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Miten teen kuntalaisaloitteen?

Kalajoen kaupungille voi kuntalaisaloitteen tehdä useammalla tavalla.

Voit tehdä kuntalaisaloitteen sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämän kuntalaisaloite.fi palvelun kautta.

Voit myös toimittaa kirjallisen kuntalaisaloitteen Kalajoen kaupungin kirjaamoon henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköpostilla. Aloite voi olla vapaamuotoinen, mutta selkeä, hyvin laadittu ja perusteltu aloite on helpompi käsitellä ja sen toteuttamismahdollisuuksia on helpompi arvioida. Muista merkitä aloitteeseen myös yhteystietosi.

Kuuntele