Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, joka vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaupunginhallituksen tehtävä on valtuuston päätösten valmistelu ja täytäntöönpano, kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Kaupunginhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kaupungin talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus nimittää henkilöstöjaoston.

Kaupunginhallituksen jäsenet 2021 – 2025

Kaupunginhallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@kalajoki.fi.

Nimi Puolue puhelinnumero
Pahkala Eija , puheenjohtaja Keskusta 040 418 1230
Saari Hanna, varapuheenjohtaja Kokoomus 040 506 1698
Alho Sirkka Vasemmistoliitto 040 548 6993
Hihnala Seppo Keskusta 0400 283 570
Myllylä Raili Keskusta 040 5571 325
Myllymäki Markku Perussuomalaiset 050 5234 825
Mäkelä Kalle Keskusta 044 7527 050
Niemelä Mari Keskusta 0400 583 589
Nikula Antti Keskusta

040 9613 296

Lisäksi valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on kuntalain 18.2. §:n mukaan läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa. 

  • Siermala, Perttu
  • Puhto, Suvi
  • Tuliniemi, Jenni
  • Yliverronen, Mikko
  • Isokääntä, Olli
  • Junttila, Hannu
  • Tilus, Riitta A.
  • Mäntymäki, Ritva
  • Kupari, Tuomas
Kuuntele