Työnhakijan palvelut

Työnhakijan palvelut

Työnhakijaksi ilmoittautuminen

Jos jäät  työttömäksi tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu työnhakijaksi mahdollisimman pian Työmarkkinatorin Oma asiointi-verkkopalvelussa. 

Lisätietoa työnhakijaksi ilmoittautumisesta Työmarkkinatorilta.

Työllisyyden kuntakokeilu

Kuntakokeilun asiakkaaksi tulevat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset, sekä Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavat työnhakijat. Siirto TE-toimistosta kunnan asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti. Siirto ei vaadi toimenpiteitä tai yhteydenottoa työnhakijalta. Oma kuntasi ottaa sinuun yhteyttä.

Kalajoki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa kunta auttaa asiakkaita työllisyyspalveluissa TE-toimiston sijasta. Jokilaaksojen työllisyyskokeilussa on mukana Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Merijärvi ja Oulainen.

Kuntakokeilun asiakkaille henkilökohtaista palvelua

Kuntakokeilun asiakkaana ovat

 • alle 30-vuotiaat työnhakijat
 • maahanmuuttajat ja vieraskieliset työnhakijat
 • Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavat työnhakijat

Kuntakokeilussa työnhakija saa henkilökohtaista palvelua, tukea ja ohjausta työllistymiseen liittyvissä asioissa omalta TE-asiantuntijaltaan. Asiakkaat siirtyvät kuntakokeiluun automaattisesti, eikä vaadi toimenpiteitä työnhakijalta. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan aina TE-palvelujen Oma asioinnin kautta. Kun henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi, hän saa vastaanottoilmoituksessa tiedon siitä, onko hän TE-toimiston vai kuntakokeilun asiakas.

Työllisyyden kuntakokeilu Kalajoella

Kalajoella kuntakokeilun työllisyyspalveluiden toimitila sijaitsee Kalajoen kaupungintalolla, Kalajoentie 5. Paikallista palvelua tarjotaan myös Merijärvellä ja Himangalla asuville asiakkaille. Kuntakokeilussa työskentelee kolme TE-asiantuntijaa sekä työllisyyspäällikkö, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen sosiaaliohjaajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on parantaa pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Asiakkaiden kokonaisvaltaista palvelua vahvistetaan sovittamalla työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja nykyistä paremmin yhteen. Asiakkaat saavat entistä yksilöllisempiä palvelupolkuja työllistymisensä edistämiseksi.

Lisätietoja Jokilaaksojen työllisyyskokeilusta täältä.

Palvelupisteet

 • Kalajoen kaupungintalo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
 • Himanka (ajanvarauksella), Himankatalo, Raumankarintie 2, 68100 Himanka
 • Merijärvi (ajanvarauksella), Kunnantie 1, 86220 Merijärvi

Työllisyyden kuntakokeilun yhteystiedot

Jokilaaksojen työllisyyskokeilun yleinen puhelinnumero p. 040-1936 694 ja sähköposti tyollisyydenkuntakokeilu@ylivieska.fi

Oja Paula, työllisyyspäällikkö
040 5732443
paula.oja@kalajoki.fi

Joki-Erkkilä Jenna, Te-asiantuntija, alkupalvelut
029 5056307
jenna.joki-erkkila@te-palvelut.fi

Haapalehto Jaana, Te-asiantuntija, alle 29-vuotiaat ja kotoutujat
029 5056714
jaana.haapalehto@te-palvelut.fi

Savela Virva, Te-asiantuntija, yli 29-vuotiaat ja TYP-asiakkaat
029 50506726
virva.savela@te-palvelut.fi

Pyörret Pirkko, Te-asiantuntija
040 660 2078 
pirkko.pyorret@kalajoki.fi 

Työpaikan löytäminen

Työnhaku vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Työmarkkinatorilta löydät työelämään liittyvää tietoa, palveluita ja avoimet työpaikat. Sieltä löydät sinulle sopivia työpaikkoja Suomesta ja muualta maailmasta. Voit etsiä työpaikkoja eri hakusanoilla ilman kirjautumista. Kirjautumalla käyttäjäksi voit lisäksi luoda oman työnhakuprofiilin ja tilata työpaikkavahdin, joka ilmoittaa sähköpostiisi uusista sinulle sopivista työpaikoista. Kirjautuneena voit myös lisätä ja tallentaa työpaikkailmoituksien tietoja.

Avoimet työpaikat (Työmarkkinatori)

Vinkkejä työnhakuun

Työnhaussa on useita eri vaiheita ja työnhaussa voi kehittyä. Aluksi tulisi miettiä omat tavoitteet ja kiinnotuksen kohteet, millaista työtä etsit. Kun löydät kiinnostavan työpaikan, ota selvää millainen työnantaja on ja mitä kyseiseen työtehtävään kuuluu. Sinun on helpompi hakea paikkaa, kun olet hankkinut tietoa etukäteen. Mieti, millaista osaamista sinulla on haettavaan paikkaan ja sanoita se työhakemukseen. Työhakemus ja CV vaaditaan yleensä useimmissa työnhakuprosesseissa. Ohjeita onnistuneeseen hakemukseen ja kiinnostavan CV:n tekemiseen löydät Työmarkkinatorilta:
Vinkkejä työhakuun (Työmarkkinatori)

Tukea työnhakuun alle 30-vuotiaille Ohjaamosta

Työllisyyden kuntakokeilussa tuetaan kaikkia työnhakijoita työn hakemisessa, mutta sen lisäksi Ohjaamon palvelut ovat kaikkien 15-29 -vuotiaiden käytettävissä. Ohjaamo Kalajoki auttaa nuoria työnhakuun, opiskeluun ja arkeen liittyvissä asioissa. Ohjaamossa saat apua esimerkiksi urasuunnitteluun, työn hakemiseen tai työhakemuksen ja CV:n tekemiseen.

Työnhakijalle on tarjolla erilaisia palveluita, jotka auttavat työnhaussa eri elämäntilanteissa.
Palveluita ovat mm.

 • Ammatinvalinta- ja uraohjaus
 • Koulutusneuvonta
 • Uravalmennus
 • Työnhakuvalmennus
 • Työhönvalmennus
 • Työkokeilu
 • Työvoimakoulutus
 • RekryKoulutus
 • Palkkatuki
 • 55-vuotta täyttäneiden työllistämistuki

Ammatinvalinta- ja uraohjaukseen, koulutusneuvontaan tai uravalmennukseen kannattaa osallistua, jos tarvitset apua koulutus- ja uravaihtoehtojen pohtimisessa tai tulevaisuudensuunnitelmiesi selkeyttämisessä. Työnhakutaitojen kehittämiseen on tarjolla ryhmämuotoisia työnhakuvalmennuksia tai henkilökohtaista työhönvalmennusta. Työkokeilun kautta voit tutustua uuteen alaan, tai se voi tukea paluuta työelämään pitkän poissaolon jälkeen. Työvoimakoulutus tai RekryKoulutus voi olla hyvä vaihtoehto, jos haluat kouluttautua uudelle alalle tai sinun täytyy päivättää osaamistasi.

Saatavilla olevat palvelut työnhakijalle (Työmarkkinatori) 

Yrittäjyys

Yksi tapa työllistää itsensä on yrityksen perustaminen. Jos yrityksen perustaminen kiinnostaa, kannattaa tutustua aloittavien yrittäjien palveluhin. Niistä saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen.

Yhteystietoja ja lisätietoja yrittäjyyteen:

Kalajoen kaupungin yrityspalvelut
Valtakunnallinen Yritys-Suomi-puhelinpalvelu
Työmarkkinatori: Apua yrittäjyyden aloittamiseen

Starttirahan hakeminen 

Te-palveluista voi saada taloudellista tukea yrityksen perustamiseen. Aloittava yrittäjä voi saada starttirahaa tai aloittavalla yrittäjällä voi olla oikeus työttömyysturvaan yrittäjyyden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle suunnattu harkinnanvarainen tuki, jonka tarkoituksena on tukea aloittavan yrittäjän toimeentuloa päätoimisen yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Starttiraha haetaan kuuden kuukauden jaksoissa ja sitä voi saada enintään 12 kuukauden ajalle. Tuki on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.Starttirahapäätös tulee olla saatuna ennen yritystoiminnan aloitusta, joten kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä kuntakokeiluun. Yrityspalvelut auttavat tarvittaessa starttirahahakemuksen tekemisessä sekä yritystoiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Kalajoen kaupungintalo, Kalajoentie 5, 2.kerros

Kuuntele