Useat kädet pitävät toisistaan kiinni.
Avustukset

Avustukset

Palvelu

Avustukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa toiminta- ja kohdeavustuksia kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntatoiminnasta vastaaville kolmannen sektorin toimijoille. Haettavana olevat avustukset:

  • Toiminta-avustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, järjestöt ja seurat, jotka ovat rekisteröityneitä toimijoita ja jotka järjestävät toimintaa paikkakunnalla.
  • Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröitymättömät työryhmät kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatapahtuman järjestämiseen.
  • Talviliikuntapaikkojen kunnossapitoavustusta voivat hakea rekisteröityneet asukasyhdistykset, kyläyhdistykset, seurat ja yksityishenkilöt. Avustus on tarkoitettu sellaisten liikuntapaikkojen kunnossapitoon, joiden lähialueella ei ole koulutoiminnan tarpeisiin kohdistuvaa kaupungin suorittamaa tai tilaamaa liikuntapaikkojen kunnossapitoa. Päätöksen avustuksista tekee urheiluakatemian vastaava viranhaltija.

Ehdot ja kriteerit

Sivistyslautakunta ottaa huomioon avustusta myöntäessään hakijan toiminnan laadun ja laajuuden sekä kaupungin yleiset avustusohjeet.

Poikkeustapauksissa yhdistysten toiminta- sekä kohdeavustushakemukset voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse: Kalajoen kaupunki, kirjaamo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Toimintaohje

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus on tarkoitettu rekisteröityjen yhdistysten ja seurojen vuosittaiseksi yleisavustukseksi. Hakemuksen liitteinä tulee olla yhdistyksen edellisen kauden tarkastettu toimintakertomus sekä tilinpäätös sekä tulevan kauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia myönnetään myös ei rekisteröityneille toimintaryhmille.

Kohdeavustus

Kohdeavustusta voi hakea toukokuussa ja syyskuussa. Myönnetty kohdeavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kuitteja tai laskua vastaan. Kohdeavustushakemukseen täytetään hankkeen yhteyshenkilö sekä liitetään toimintasuunnitelma, joka sisältää kustannuslaskelman.

Talviliikuntapaikkojen avustus

Talviliikuntapaikkojen avustusta haetaan etukäteen koko talvikaudelle. Avustus maksetaan kauden päätyttyä toteutuneita kustannuksia vastaan.

Kuuntele