Lasiteos ikkunassa.
Kulttuurineuvonta

Kulttuurineuvonta

Suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kulttuurihyvinvointi on nostettu mukaan yhdeksi elintapaohjauksen elementiksi ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan rinnalle. 

Neuvontapisteet tulossa

Kulttuurineuvontaan ei tällä hetkellä ole toimintamalleja, joten Kalajoen kirjasto on saanut aluehallitukselta hankerahoitusta kulttuurineuvonnan kehittämistä varten. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa kirjastoihin luodaan neuvontapisteet kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa mukana ovat Kalajoen kaupungin kirjaston lisäksi Reisjärven kirjasto, Tyrnävän kirjasto, Kempeleen kirjasto ja Kuusamon kirjasto. 

Neuvontapisteessä saa tieto paikkakunnan kulttuuriharrastusmahdollisuuksista, kulttuuritoiminnasta sekä yhteystiedot ja opastuksen kuinka toimintaan pääsee mukaan.

Kulttuurikaverit

Kulttuurineuvontapisteeseen kootaan tiedot myös kulttuurikavereista, joiden kanssa osallistuminen tapahtumiin ja toimintaan voi olla helpompaa.

Yhteystiedot

Kuuntele