Lapsi leikkii kaivolla Havulan pihapiirissä.
Kulttuuritoiminta

Kulttuuritoiminta

Kotiseututyö

Kotiseututyö on paikallisten ominaispiirteiden ja sosiaalisten verkostojen vaalimista ja kestävää kehittämistä; asuinpaikan elävöittämistä ja ymmärtämistä sekä hyvän elinympäristön ja siihen liittyvän ymmärryksen jatkuvuuden mahdollistamista.
Kalajoella toimii kolme kotiseutuyhdistystä joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä museoiden, kotiseututapahtumien ja kulttuuriperinnön tallentamisen osalta.

Himangan kotiseutuyhdistys, puheenjohtaja puh: 050 501 9225
Kalajoen kotiseutuyhdistys, puheenjohtaja puh: 040 509 8788
Raution kotiseutuyhdistys, puheenjohtaja puh: 040 770 9476

Lisää tietoa kotiseututyöstä: Suomen kotiseutuliitto.

Kulttuuritapahtumat

Kalajoella järjestetään vuosittain kaikille avoimia, kuntalaisten yhteisesti toteuttamia, yritysten ja yhdistysten organisoimia kulttuuri- ja perinnetapahtumia.

Ajankohta Tapahtuma
Pääsiäislauantai Pääsiäiskokkojen poltto
27.4. Kansallisen veteraanipäivän kunniakäynnit sankarihaudoilla
30.4. vappuaatto Jussi Kurikkalan patsaan pipotus
Toukokuun toinen sunnuntai, Kaatuneiden muistopäivä kunniakäynnit sankarihaudoilla
Kesäkuun toinen viikonloppu Kesän avaus
6.7. Eino Leinon päivä Suomen suven päivän tapahtuma Havulan museolla
viikko 28 Rautioviikko, tapahtuman organisoi Raution kyläyhdistys
viikko 28 Himangan kotiseutuviikko, tapahtuman organisoi Himangan kotiseutuyhdistys
Heinäkuun toinen lauantai Raumankarin markkinat
Heinäkuun toinen sunnuntai Kalajoen kotiseutupäivä
Elokuun viimeinen viikonloppu, Venetsialaiset Valon ja tulen juhla eli Venetsialaiset, Suomen suurin ilotulitus
Lokakuun toinen viikonloppu Plassin perinteiset markkinat
Viikko 40 Vanhusten viikko
Viikot 41-42 Kalajokisen kulttuurin viikot
Marraskuun lopussa Joulunavajaus
6.12. Suomen itsenäisyyspäivä

Kansainvälinen kulttuurityö

Kalajoen kaupunki on kokoonsa nähden hyvin monikulttuurinen ja kansainvälinen paikkakunta. Vuoden 2022 tilastojen mukaan Kalajoen 12 335 asukkaasta ulkomaan kansalaisia oli kaikkiaan 2,8 %, eli noin 350 henkilöä.

Kalajoella edistetään kansainvälistä kulttuurivaihtoa ja kansainvälistä toimintaa useiden Euroopan Unioinin rahoittamien hankkeiden avulla, mutta myös suorana yhteistyötoimintana taiteilijoiden kanssa.

Monikulttuurinen ja kansainvälinen toimintamme perustuu  sekä paikkakunnalla asuvien sekä täällä vierailevien toimijoiden toteuttamiin kohtaamisiin, tapahtumiin, kerhoihin, taiteeseen ja toimintaan. Tuomalla kansainvälisyyttä asukkaidemme arkeen, madallamme kynnystä erilaisten kulttuurien ja ihmisten kohtaamiseen ja luomme pohjaa monikulttuuriselle yhteisöllisyydelle.

Kansainvälinen toiminta Kalajoella

Kirjastossa toteutetaan kansainvälinen kahvila-ilta parillisten viikkojen keskiviikkona. Tähän iltaan ovat tervetulleita kaikki monikulttuurisesta ja kansainvälisestä kulttuuritoiminnasta kiinnostuneet.

Kalajoella toimii Ukrainalainen kuoro, Monikulttuurinen lasten kerho sekä Unkarilaisten lasten kerho.

  • Vuosittain toteutetaan kansainvälinen ravintolapäivä Kalajoen kristillisellä opistolla.
  • Heinä-Elokuun vaihteessa toteutetaan Rapid Art Force – kansainvälinen poikkitaiteellinen tapahtuma jossa musiikkia, akrobatiaa, taidetta ja tanssia tuodaan perinteistä poikkeaviin esitystiloihin ja alueille.
  • Elokuussa toteutetaan Irish Hooley, irkkumusiikki-festivaali yhteistyössä yritysten kanssa Hiekkasärkkien alueella.

Yhteystiedot

Kuuntele