Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kaduilla ja yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin suostumusta, vaan niillä tehtäviin töihin tarvitaan lupa.

Palvelu

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kaduilla ja yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä tai järjestää tapahtumia ilman kaupungin suostumusta. Poikkeuksena ovat merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät korjaukset, joista tehdään ilmoitus jälkikäteen. Sijoituspaikka- ja kaivulupa sekä yleisten alueiden vuokraus haetaan kaupungin sähköisen lupa-asiointipalvelun Kunta-akkunan kautta.

Luvan käsittelyaika noin 1 kk.

Toimintaohje

Yleisten alueiden vuokraus

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista sähköisen lomakepalvelu Kunta-akkunan kautta.

Sijoituspaikka- ja kaivulupa

Sijoituspaikka- ja kaivulupa haetaan kaupungin sähköisen lomakepalvelu Kunta-akkunan kautta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen ja myös lupaehtojen noudattamatta jättämisestä peritään maksu.

Tilapäislupia ei peritä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä tilaisuuksista, jotka eivät ole maksullisia tapahtumia tai liiketoimintaan verrattavaa toimintaa.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten. Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669
Kuuntele