Palvelut

Palvelut

3D-tulostus Arkisto Asemakaavoitukseen vaikuttaminen Asumisterveys ja sisäilma, terveydensuojelu Aumausilmoitus Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Celian äänikirjapalveluun rekisteröityminen Digipaja Apaja Digitaalinen nuorisotyö Digituki Elinkeino- ja yrityspalvelut Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan Elintarvikevalvonta Eläinlääkäripalvelut Eläinlääkäripäivystys (Kalajoki, Himanka ja Merijärvi) Eläinlääkäripäivystys (Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki Eläinsuojelu Eläintenpidon pitopaikasta ilmoittaminen Eläintenpidosta ilmoittaminen Erityisliikuntakortti Erityisvarhaiskasvatus Esiopetus Haaskaruokintapaikan rekisteröinti Hankeneuvonta Ilmoitus alkutuotantopaikasta Ilmoitus elintarviketoiminnasta Ilmoitus lannan levittämisestä ja varastoinnista poikkeustilanteissa Ilmoitus leirintäalueesta Ilmoitus melusta ja tärinästä Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella Joustava perusopetus, JOPO Jätehuoltorekisteri Jäteneuvonta Jätevesien käsittely ja johtaminen haja-asutusalueella Jätteenkuljetus Kalajoella jätteiden keräyksestä ja vastaanotosta vastaa Jokilaaksojen jätelautakunta sekä Vestia Oy Kalajoen kaupungin ympäristönvalvonta Kalajoen maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämisavustukset Kalajoen Vuokra-asunnot Kalajoki Akatemia, vapaa-aikapalvelut Kansalais- ja harrastustoiminta Kansalaisopisto Kansalaistoiminnan tuki ja avustukset Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus Kaukopalvelu Kaupanvahvistus Kerhotoiminta Kirjastopalvelut Kirjat kotiin -palvelu Koulukuljetus Koulunuorisotyö Kouluun ilmoittautuminen Kunnan viralliset ilmoitukset Kylien kehittämisavustus Lasten ja nuorten kirjastopalvelut Liikuntaneuvonta Lukio-opetuksen erityisopetus Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus Lukiokoulutus Kalajoella Lukuopaspalvelu Löytöeläimet Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja lupa Maahanmuuttajien valmistava opetus Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen Maaseudun ja kylien kehittäminen Maaseudun ja kylien kehittäminen Maaseutupalvelut Maaseutupalvelut, KaSi, Kalajoen YTA Maaseutuyrityksien asiantuntijapalvelut, Kalajoki Maastoliikennelain mukainen lupa Maatalousyrittäjien lomituspalvelut Maisematyölupa Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta Museopalvelut Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa Nuorten kesätyöllistäminen Ohjaamo Kalajoki Ojitusta koskevat erimielisyydet Omatoimikirjasto Ompelukone ja saumuri Oppilaanohjaus Osa-aikainen erityisopetus Pelihuoneet Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Pilaantuneen maaperän puhdistus Purkamislupa ja purkamisilmoitus Puunkaato asemakaava-alueella Pysäköinninvalvonta Rajan näyttö Rakennuslupa Rakennusvalvonnan arkistopalvelut Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen Raution monitoimitalon voimailutila Romuajoneuvon siirto Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa Ryhmäperhepäivähoito Selkis-kokoelma Sivutuotelaitoksen hyväksyntä Sivutuotelaitoksen rekisteröinti Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Taidelainaamo Taiteen perusopetus Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen Talousveden ja jäteveden laskutus Talousveden valvonta Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Terveysvalvonta Tietokoneet ja tabletit Tietopyyntöjen tekeminen Tila- ja paikkavaraukset Tilapäinen varhaiskasvatus Toimenpideilmoitusmenettely Toimenpidelupa Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tulostus, kopiointi ja skannaus Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus Tupakkavalvonta Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön Turkistuottajien lomituspalvelut Tutkintoon valmentava koulutus Työllisyyden kuntakokeilu Työllisyyden kuntakokeilu Työtilat kirjastoissa Uimaranta- ja uima-allasvesien valvonta Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä Varhaiskasvatuksen vuorohoito Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus esiopetusikäisille päiväkodissa Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa Varhaiskasvatus päiväkodissa Veneilijöiden palvelut Vesi- ja jätevesiliittymät Vesiliikennelain mukainen lupa Viemäriverkostoon liittymisen avustus Välinelainaamo Yksilöllistetty oppimäärä Yksityistieavustukset Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen Yleisötapahtuman jätehuoltosuunnitelma Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta Ympäristöterveydenhuolto Yritysten kehittämisavustus
Kuuntele