Arkisto

Kalajoen kaupungin keskusarkisto toimii kunnan viranomaisten päätearkistona.

Palvelu

Arkisto

Kalajoen kaupungin keskusarkisto toimii kunnan viranomaisten päätearkistona. Päätearkistoon arkistoidaan pitkään ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Keskusarkistossa on Kalajoen kaupungin asiakirja-arkisto, lakkautettujen Himangan ja Raution kuntien arkisto sekä Kalajoen sairaalan aikainen potilasarkisto. Lisäksi kaupungin keskusarkistossa on yhdistysten arkistoja, mm. Kalajoen Kotiseutuyhdistyksen arkisto.

Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittaa julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset. Asiakirjoja voi tutkia kaupungintalon tiloissa virastoaikana. Alkuperäisten asiakirjojen lainaaminen yksityisille ja vieminen kaupungintalon ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

Asioi tästä

Toimintaohje

Tarvittavat yhteydenotot arkistoasioissa voi tehdä ottamalla yhteyttä kirjaamoon.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Liittyvät palvelut

Kuuntele