Digituki

Kirjastosta saat apua arjen digipulmiin.

Palvelu

Digituki

Kirjastossa saat apua kirjaston omien sähköisten palvelujen ja asiakaskäytössä olevien laitteiden käyttöön sekä arjen digipulmiin.

Digiopastuksessa noudatamme valtakunnallisia digituen eettisiä ohjeita.

Kirjastossa neuvotaan vahvaa tunnistautumista vaativia palveluja yleispiirteisesti. Henkilökunta ei käsittele asiakkaan salasanoja tai vahvan tunnistautumisen välineitä eikä hoida asiakkaan puolesta hänen henkilökohtaisia asioitaan. Jos henkilökunta ei voi auttaa ongelman ratkaisemisessa, asiakas pyritään ohjaamaan oikean tahon puoleen.

Kaupungin jokainen palvelu auttaa tarvittaessa omien sähköisten asiointipalveluidensa käytössä.

Kirjastossa opastetaan digiasioissa päivittäisessä asiakaspalvelussa ja erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa. Digitukea kirjaston tiloissa voivat tarjota myös muut toimijat, esimerkiksi yhdistykset, pankit ja Kela.

Asioi tästä

Toimintaohje

Kysy apua kirjaston asiakaspalvelupisteestä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Kuuntele