Turkistuottajien lomituspalvelut

Turkistuottaja voi hakemuksesta saada vuosilomaa ja lisävapaata. Toiminnasta vastaa Toholammin kunta.

Palvelu

Turkistuottajien lomituspalvelut

Turkistuottaja voi hakemuksesta saada vuosilomaa ja lisävapaata. Lomituspalvelujen paikallisyksikkö järjestää lomituspalveluja turkistuottajan valinnan perusteella joko osoittamalla hänelle lomittajan tai korvaamalla turkistuottajan itse hankkimista lomituspalveluista aiheutuneita kustannuksia palvelujen tuottajalle.

Lomituspalvelujen paikallisyksikkö voi korvata itse järjestetystä lomituksesta aiheutuneita kustannuksia vain, jos turkistuottaja on hankkinut lomituspalvelut ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelujen tuottajalta.

Henkilökohtaista palvelua omassa lomitusasiassasi saat oman kuntasi aluetta hoitavasta paikallisyksiköstä.

Ehdot ja kriteerit

Oikeus turkistuottajan lomituspalveluihin on turkistuottajalla, jolla on lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Turkistilan pitää olla verotettu elinkeinotoiminnan verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan, ja turkiseläimiä pitää olla vähintään 6 kotieläinyksikköä.

Toimintaohje

Hae kirjallisesti oikeutta turkistuottajan lomituspalveluihin lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä. Tee seuraavaa vuotta koskeva hakemus lokakuun loppuun mennessä. Tee hakemus lomakkeella Tilakohtainen turkistuottajan lomituspalveluhakemus. Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin, jos järjestät lomituspalvelusi itse.

Kun olet järjestänyt lomituksen, hae korvausta viimeistään lomituksen alkamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä lomakkeella Turkistuottajan itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus.

Maksullisuuden tiedot

Vuosiloma on turkistuottajalle maksutonta, mutta lisävapaa on maksullista.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Turkistuottajalla on oikeus lomituspalveluihin. Lomituspalveluja hoitavat usean kunnan alueella toimivat paikallisyksiköt.

Turkistuottajan lomituspalvelut ovat vuosiloma ja lisävapaa. Tilan turkistuottajat voivat yhdessä valita, käyttävätkö paikallisyksikön palveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse. Jos turkistuottaja on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva lomittaja tekee turkistuottajan välttämättömät päivittäiset turkishoitotyöt turkistuottajan ollessa vuosilomalla. Lisävapaata turkistuottaja voi ostaa muihinkin turkiseläinten hoitotöihinsä.

Jos turkistuottaja on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palveluntuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Laki turkistuottajien lomituspalveluista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091264
Kuuntele