Kansalais- ja harrastustoiminta

Kunnan vastuulla on luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle.

Palvelu

Kansalais- ja harrastustoiminta

Liikuntalain yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on liikuntain mukaisesti kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle seuraavilla toimenpiteillä:

  • järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden
  • tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta
  • Rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja.

Kansalais- ja seuratoiminnan yhteyshenkilö

Liikuntaan liittyvän kansalaistoiminnan ja seuratoiminnan tukemisen yhdyshenkilönä toimii liikuntasuunnittelija, joka valmistelee avustuspäätökset, vastaa liikuntatilojen Timmi-varausjärjestelmästä ja vuorojen jakamisesta sekä ylläpitää tietoja liikuntapaikoista LIPAS – liikuntapaikkajärjestelmässä.

Liikuntasuunnittelija rakentaa yhteistyötä seuratoimijoiden välillä koolle kutsumalla Seurafoorumin kahdesti vuodessa sekä organisoimalla kuntalaisten kuulemiset vuosittain järjestettävissä Liikunnan kyläraadeissa.

Asioi tästä

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Liikuntalaki 390/2015, 5 §

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150390
Kuuntele