Terveysvalvonta

Elintarvikelain, terveydensuojelulain (talousvesi, uimavesi, sisäilma, sisämelu) ja tupakkalain valvonta.

Palvelu

Terveysvalvonta

Terveysvalvonta vastaa elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisesta valvonnasta.

Yrittäjälle

Jos olet perustamassa yritystä, tarkasta, pitääkö siitä tehdä ilmoitus tai hyväksymishakemus terveysvalvonnalle.

Elintarvike-alan yritysten tulee tehdä toiminnastaan elintarvikelain mukainen ilmoitus. Eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevien yritysten tulee hakea toiminnalleen elintarvikelain mukainen hyväksyntä.

Kauneushoitoloista, kuntosaleista, liikuntatiloista, yleisestä saunasta, kouluista, päiväkodeista, majoitushuoneistoista, jatkuvaa hoitoa antavasta sosiaalihuollon toimintayksiköstä ja vedenjakelualueesta tulee tehdä terveydensuojelulain mukainen ilmoitus. Talousvettä toimittavien laitosten, joilla on omaa veden tuotantoa tai hankintaa, on haettava terveydensuojelulain mukainen hyväksyntä.

Lomakkeet ilmoitusten tekoa varten ja hyväksymishakemuslomakkeet löydätte www-sivuiltamme. Asiaan liittyvää neuvontaa saatte elintarvike- ja terveystarkastajiltamme, joiden yhteystiedot löytyvät www-sivuiltamme.

Kansalaiselle

Terveysvalvolvonta palvelee ihmisten terveydensuojeluun liittyvissä asioissa. Elintarvike- ja terveystarkastajat tekevät säännöllistä valvontaa ilmoitusvelvollisiin ja hyväksyttäviin kohteisiin. Lisäksi tarkastuksia tehdään tarvittaessa toimenpidepyyntöjen perusteella.

Elintarvikkeet

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, ole yhteydessä terveveysvalvonnan elintarviketarkastajaan.

Uimavesi

Terveysvalvonta valvoo alueen uimavesien vedenlaatua, tulokset löydät www-sivuiltamme.

Asumisterveys

Mikäli kärsit asunnossasi esimerkiksi melusta, tupankan savusta, kylmyydestä tai epäilet, että asunnossasi on kosteus- tai homevaurio, ole ensisijaisesti yhteydessä kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (vuokranantaja, taloyhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja). Vastuu ongelmien syiden selvittämisessä ja haittojen poistamisessa on aina kiinteistön omistajalla tai tämän edustajalla. Jos asunnon omistaja ei yhteydenotosta huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- tai korjaustoimiin, asukas voi ottaa yhteyttä alueensa terveystarkastajaan.

Talousvesi

Mikäli epäilet vedenlaadussa terveyshaittaa aiheuttavia epäkohtia, ole yhteydessä terveystarkastajaan. Terveystarkastajalta saa myös ohjeita oman kaivon vedenlaadun selvittämiseksi ja kaivon puhdistamiseen.

Tuhoeläimet

Terveysvalvonta antaa tarvittaessa ohjeita tuhoeläintorjuntaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Kuuntele