Tietoa ruoka- ja siivouspalveluista

Ruoka- ja siivouspalvelut tekevät saumatonta yhteistyötä, hyödyntäen henkilöstön osaamista ja työaikaa, järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja yhteishankintoja sekä panostamalla henkilöstön työhyvinvointiin.

Ruoka- ja siivouspalvelut muodostuvat kahdesta palveluyksiköstä:

  • ruokapalvelut
  • siivouspalvelut.

Kalajoen kaupungin ruokapalvelut toimivat tukipalveluina kaupungin muille palveluille. Ruokapalveluiden tärkeimpiä tehtäviä on tuottaa laadukas, turvallinen sekä kustannustehokas ateria kullekin asiakasryhmälle. Ammattinsa osaava henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa ateriat asiakaslähtöisesti käyttäen ensiluokkaisia ja turvallisia elintarvikkeita. Suunnittelun pohjana käytämme valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Päivittäin valmistetaan n. 2 300 lounasta.

Palveluja tarjotaan päiväkotien ja koulujen asiakkaille.

Valmistuskeittiö kenelle ruoka valmistetaan ja toimitetaan
Merenojan yhtenäiskoulun keittiö yhtenäiskoulu ja lukio
Raution monitoimitalon keittiö Raution koulu ja päiväkoti, Kivirinteen päiväkoti ja päiväkoti Satumajakan yksikkö Pahkalassa
Raumankarin yhtenäiskoulun keittiö yhtenäiskoulu, Satumajakan yksiköt Mastotiellä ja Väinönkujalla
Marttilantien päiväkodin keittiö Marttilantien päiväkoti, Tyngän aluekoulu, Merenojan väljennystilana toimiva Vuorenkallion koulu
Mäntylän päiväkoti Mäntylän päiväkoti
Satumajakan päiväkoti Satumajakan päiväkoti

Yhden koulun yhteydessä toimii jakelukeittiö ja kolmen päiväkotiyksikön yhteydessä palvelukeittiöt, joissa työskentelee ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstöä.

Siivouspalvelut toimivat tukipalveluna, tarjoten ylläpito- ja perussiivousta kaupungin kohteisiin.

Siivottavaa pinta-alaa on noin 19980 m², joka koostuu lähinnä koulujen, päiväkotien ja toimistojen siivouksesta.

Tavoitteena on luoda yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja kuntoa. Keskeisimmät palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut, jotka tehdään siivoustyön mitoituksen mukaisesti.

Tavoitteenamme on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä siivottavissa tiloissa.

Kuuntele