Yhteistyö oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen kanssa

Kalajoen kaupunginkirjasto tekee yhteistyötä Kalajoen koulujen ja päiväkotien kanssa. Kalajoen peruskoulujen ja kirjastojen yhteistyösuunnitelma on opetussuunnitelman liitteenä (liite 5, sivu 307).

Tiedonhaun opetus ja kirjavinkkaus

Kirjasto järjestää koululuokille kirjastonkäytön opetusta ja kirjavinkkausta. Muille kuin yhteistyösuunnitelmassa mainituille luokka-asteille opetusta ja vinkkauksia järjestetään resurssien mukaan.

Tiedohaun ja kirjastonkäytön opetusta järjestetään myös toisen asteen opiskelijoille. Kirjastokäynnille voidaan koota kirjapöytiä esimerkiksi jonkin kurssin aiheesta.

Mikäli haluat luokallesi tiedonhaun opetusta tai kirjavinkkausta, varaathan ajan hyvissä ajoin, mielellään vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua aikaa. Seuraavan lukukauden vierailuja voi suunnitella ja sopia kirjaston kanssa jo edellisellä lukukaudella. Mitä aiemmin tiedonhaun opetukset ja kirjanvinkkaukset on sovittu, sitä helpompi kirjaston on niihin valmistautua.

Ryhmien lainauskäynnit

Koululuokat ja päiväkotiryhmät ovat tervetulleita lainaamaan kirjoja myös aamulla ennen kirjastojen avaamista. Vierailuaikoja voi varata kirjaston asiakaspalvelusta, myös puhelimitse ja sähköpostilla. Lainauskäynnit onnistuvat lyhyelläkin varoitusajalla.

Koulusarjat

Kirjastossa on koululuokkia varten lainattavissa koulusarjoja, joissa on samaa kirjaa useita kappaleita samanaikaisesti luettavaksi. Koulusarjat lainataan luokan/koulun yhteisökortille. Lisäkappaleita voidaan tarvittaessa tilata muista kirjastoista. Opettaja voi ehdottaa kirjastolle tietyn koulusarjan hankkimista.

Kalajoen kaupunginkirjaston koulusarjat verkkokirjastossa: 1.-6. luokille7.-9. luokille ja lukiolle. Luokkajako on suuntaa-antava.

Suurin osa koulusarjoista sijaitsee pääkirjastossa, josta opettajat voivat käydä niitä lainaamassa. Jos haluat noutaa koulusarjan Himangan kirjastosta tai kirjastoautosta, ota yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Useampi koululuokka samassa koulussa voi lukea samaa koulusarjaa peräkkäin, eikä sitä tarvitse välissä palauttaa kirjastoon. Kun koulusarjaa ei enää tarvita, se pyydetään palauttamaan mahdollisimman pian kirjastoon muiden luokkien lainattavaksi.

Kirjapaketit

Opettajat voivat pyytää kirjaston henkilökuntaa keräämään luokkiin valmiita kirjapaketteja oppitunnilla käsiteltävistä aiheista. Kirjapaketin voi noutaa kirjastosta tai kirjastoauto voi toimittaa paketin koululle, jos kirjastoautolla on siellä pysäkki. Kirjapaketit kannattaa tilata hyvissä ajoin, jotta kirjoja ehditään tarvittaessa tilata muista kirjastoista.

Kirjapaketteja ei ole tarkoitettu korvaamaan luokkien vierailuja kirjastossa tai kirjastoautossa. On tärkeää, että oppilaat pääsevät myös itse valitsemaan luettavaa ja kirjaston käyttö tulee heille tutuksi.

Muu yhteistyö

Koululuokat ovat tervetulleita tutustumaan kirjaston tiloissa järjestettäviin näyttelyihin ja tapahtumiin. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden kouluille tuoda esille omia teoksiaan. Kirjasto ottaa myös vastaan ehdotuksia muusta yhteistyöstä.

Yhteyshenkilöt

Kalajoen pääkirjasto

Himangan kirjasto

Kuuntele