Toimenpideilmoitusmenettely

Toimenpideilmoitusmenettelyllä käsitellään merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen rakentaminen. Rakennustarkastaja käsittelee ilmoituksen.

Palvelu

Toimenpideilmoitusmenettely

Rakennusjärjestyksessä määrätään, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa 14 päivän kuluttua, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

Toimenpideilmoituksen käsittelee rakennustarkastaja.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Kalajoen kaupungin rakennusjärjestys

Toimintaohje

Ilmoitus ja vaadittavat liitteet tulee toimittaa Lupapiste.fi palvelun kautta.

Ilmoitukseen liitettävät liiteasiakirjat:

  • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • karttaote
  • erillinen suunnitelma
  • naapurin kuuleminen (tarvittaessa)
  • valtakirja (tarvittaessa)
  • muu mahdollinen selvitys

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Voimassaoloaika

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu tai saatettu loppuun 3 vuoden kuluessa.

Kuuntele