Yleisten alueiden käyttölupa

yleisten alueiden varaaminen omaan käyttöön vaatii luvan.

Verkkoasiointi

Yleisten alueiden käyttölupa

Tapahtumia koskevat monenlaiset lait, säännöt ja ohjeet. Käytännössä tapahtuman koko ja sijainti määrittävät minkälaisia lupia tapahtumalle tarvitaan. Minimissään pakollisia lupia ovat tapahtumapaikan omistajan/haltijan lupa sekä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta. Vastuu tapahtumasta on aina tapahtumanjärjestäjän. Neuvot lupa-asioihin kannattaa kysyä jo hyvissä ajoin viranomaisilta. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää ja poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma edellytettyjen lupien puuttuessa.

Yleisten alueiden käyttöluvalla myönnetään lupa alueen käytölle ja tapahtuman järjestäjä on vastuussa hankkimaan muut tarvittavat luvat muilta viranomaisilta.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin
Kuuntele