Sijoituspaikka- ja kaivulupa

Kaupungin omistamilla maa-alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa vaan työn tekemiseen tulee hankkia asianmukainen lupa.

Verkkoasiointi

Sijoituspaikka- ja kaivulupa

Sijoitus- ja kaivulupa

Sijoituslupa tarvitaan uusien rakenteiden, kuten johtojen, putkien ja laitteiden ym. pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille. Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamista varten tulee ennen kaivutöiden alkamista aina hankkia erillinen kaivulupa.

Sijoitus- ja kaivulupaa haetaan sähköisen lomakepalvelu Kunta-akkunan kautta.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin
Kuuntele