Julkaisut

Ympäristökatselmuksen suorittaminen

Julkaistu 4.4.2024 Muokattu 4.4.2024

Ympäristökatselmuksen ajankohta on 29.4.2024.

Kalajoen maisemaa kesällä ilmasta käsin

Ympäristölautakunta on 12.3.2024 pitämässään kokouksessaan päättänyt pitää MRL 166 §:n ja 167 §:n mukaisen rakennetun ympäristön, rakennuspaikkojen kuntoa ja siisteyttä koskevan katselmuksen Kalajoen kaupungin alueella.

Katselmuksessa havaituista kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönneistä lautakunta voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

 

Jaa sivu:
Kuuntele