Julkaisut

Kalajoen koulukuljetusreittien kilpailutus

Julkaistu 11.3.2024 Muokattu 11.3.2024

Kalajoen käyttämien nykyisten koulukuljetuspalvelujen sopimukset umpeutuvat vuonna 2024, minkä johdosta vuoden 2023 aikana valmisteltiin ja tammi-helmikuussa 2024 toteutettiin kaikkien reittien kilpailutus. Prosessi oli jatkoa 21.4.2023 päätökselle, jolloin lautakunta päätti kilpailuttaa tarvittavat reitit yhdelle lukuvuodelle mahdollistaakseen kokonaisreitityksen uudistamisen ja yhtäaikaisen kilpailuttamisen koko uudistuneen kouluverkon alueella. Valmistelussa ja itse kilpailutuksen toteutuksessa asiantuntija-apuna käytettiin Seesam Hankintapalveluja Jyväskylästä.

Tammi-helmikuussa 2024 kilpailutetut reitit kattavat Merenojan, Raumankarin, Raution ja Tyngän koulut. Reiteissä on otettu huomioon toisen asteen oppilaiden tarpeita ja mm. kerhotoiminnan nykyistä parempi mahdollistaminen. Reitit muodostettiin siten, että autojen päiväohjelmiin voi sisältyä useampien koulujen kuljetukset. Tämä mahdollistui porrastamalla eri koulujen alkamisaikoja. Koulujen alkamis- ja päättymisaikojen muuttumisen vuoksi Raution, Tyngän ja Raumankarin kouluilla pidettiin huoltajien kuulemistilaisuudet marras-joulukuussa.

Autojen mitoitus toteutettiin oppilasmäärien mukaan siten, että niissä on pyritty ottamaan huomioon kasvavat oppilasmäärät. Sopimusehdoissa on määritelty reittien muuttamisen ehdot, jotta monivuotinen sopimus toimisi muuttuvien / vaihtuvien kuljetusoppilaiden tarpeiden mukaisena. Kohteiden reitit täsmennetään sopimuskaudella kunkin ajankohdan tarpeiden mukaisiksi. Tarvittaessa voidaan hankkia lisäkuljetuksia valituksi tulevilta liikennöitsijöiltä ja/tai erillisellä hankintamenettelyllä.

Erityisen tuen oppilaat on otettu reitityksessä huomioon siten, että reittejä voidaan oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti hyödyntää myös heidän kuljetuksissaan. Mikäli oppilaan erityisen tuen tarve on sellainen, ettei oppilasta voida kuljettaa suunnitelluilla reiteillä, kuljetus toteutetaan täydentävällä hankinnalla.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli koulukuljetuskilpailutuksen järjestämistä iltakoulussa 8.1.2024 ja päätti aloittaa kaikkien reittien kilpailutuksen reittisuunnitelmien mukaisesti kokouksessaan 18.1.2024.  Ennen kokousta pidettiin vielä 16.1. Merenojan yhtenäiskoulun tiloissa kuulemistilaisuus kaikkien koulujen osalta. Tässä vaiheessa reittisuunnitelmat laitettiin nähtäville kaupungin nettisivulle ja siihen yhteyteen kommentointimahdollisuus Kalajoki-palautekanavaan.  Kommentteja ja/tai tarkentavia kysymyksiä on tullut yhteensä 13.

 

Reiteistä muodostettiin kahdeksanosainen hankinta:

 • Kolmen ison linja-auton kohde (osa 2) kilpailutettiin yhtenä osana. Autojen pääsuunnat ovat:
  • Auto 17:
   Aamuisin Kärkinen-Typpö-Rautio-Raution koulu-Kääntä-Pitkäsenkylä-Merenoja, ja
   Iltapäivisin Merenojalta Etelänkylä-Tynkä-Typpö-Rautio
  • Auto 18:
   Aamuisin Himanka-(mahdollisesti Pahkala-Torvenkylä)-Rahja-Merenoja, josta edelleen Torvenkylä-Pahkala-Raumankari, ja
   Iltapäivisin sekä Raumankarin, että Merenojan oppilaiden kuljetuksia Himangan, Pahkalan ja Hiekkasärkkien suunnille, joinakin päivinä myös Himangalta Takalon ja Hillilän suuntiin. Todetaan, että tällä autolla hoidetaan pääosin toisen asteen oppilaat Himangan ja Kalajoen väliltä.
  • Auto 19:
   Aamuisin Rahja-Alajoki-Hiekkasärkät-Merenoja ja iltapäivisin (pääosin) toiseen suuntaan, mutta iltapäivisin joinakin päivinä myös Raumankarin oppilaita Takalon, Hillilän, Pöntiön, Pahkalan ja Torvenkylän suuntiin, sekä perjantaisin toisen asteen oppilaiden paluukyydit Kalajoelta Himangan suuntaan.
 • Seitsemän muuta kohdetta muodostui sen kokoisiksi, että niissä tarvitaan 22- tai 23-paikkaiset pienoislinja-autot. Näiden osien pääliikennöintisuunnat ovat:
  • Osa 1/Auto 1 pääkouluna Merenoja: Vasankari-Etelänkylä
  • Osa 3/Auto 3 pääkouluna Merenoja: Mehtäkylä-Tammelanperä,
   aamuisin myös Plassi
  • Osa 4/Auto 4 pääkouluna Merenoja: Aamuisin Kärkinen-Typpö-Tyngän koulu, ja
   iltapäivisin Merenoja-Etelänkylä-Tynkä-Kääntä-Pitkäsenkylä, sekä toisen asteen oppilaat Kalajoelta Tyngän, Typön, Kärkisen ja Raution suuntiin
  • Osa 5/Auto 5 palveltavina kouluina Rautio, Merenoja ja Tynkä:
   Kärkinen-Typpö-Kääntä-Etelänkylä-Merenoja-Pitkäsenkylä-Kääntä-Tynkä, ja iltapäivisin Pitkäsenkylä-Tynkä-Kärkinen ja kahtena päivänä Raution koulu-Alapää-Typpö-Kärkinen
  • Osa 6/Auto 6 pääkouluna Merenoja:
   Aamuisin Rahja, Hiekkasärkät ja Holma-Merenoja, ja
   iltapäivisin Mereonja-Etelänkylä-Holma
  • Osa 7/Auto 7 palveltavina kouluina Raumankari, Rautio ja Merenoja:
   Aamuisin Rautiossa, sitten Pahkala, Kurikkala, Pöntiö, Ainali, ja
   iltapäivisin Merenojalta Vuorenkallio-Hiekkasärkät-Rahja, sekä Raumankarilta Ainali, Pöntiö, Pahkala, Torvenkylä ja Kurikkala. Lisäksi joinakin päivinä Raumankarilta Hillilä-Puusaari.
  • Osa 8/Auto 8 palveltavina kouluina Raumankari ja Rautio: Aamuisin ja iltapäivisin kattavasti Himangalla, sekä iltapäivisin Raution koululta Rautio-Alapää-Typpö-Kärkinen

Näistä seitsemästä osasta osien 1, 3, 5, 6 ja 8 ajot oli mahdollista tarjota ja sopimuskaudella on mahdollista hoitaa siten, että ajot jaetaan yhden auton sijasta kahdelle autolle. Tällä haluttiin mahdollistaa takseilla liikennöivien osallistuminen tarjouskilpailuun.

Tarjoukset

Tarjousten jättöaika pidennettiin kysymyksiin annettujen vastausten yhteydessä ja se päättyi 26. helmikuuta klo 10. Tarjoajan oli mahdollista jättää tarjous mihin tahansa hankinnan osaan (yhteen/useampaan/kaikkiin) myös siten, että oli mahdollista jättää tarjous useampaan osaan kuin minkä on valmis voittaessaan liikennöimään. Näin esimerkiksi yhden auton autoilijan oli halutessaan mahdollista kilpailla kaikista osista.

Palvelun laatuvaatimukset kuvattiin tarjouspyynnön liitteenä julkaistussa sopimusluonnoksessa. Tarjousten vertailuperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla. Siinä verrataan kohdekohtaisen painotuksen mukaan laskettuja yksikköhintoja, jotka pyrkivät ennustamaan vuosikustannusta, sekä autojen päästöluokkia. Toteutuvien reittien hinta lasketaan sopimusluonnoksessa kuvattujen laskentasääntöjen mukaisesti (sopimuskaudella muuttuva reitti muuttaa maksettavaa hintaa). Yksikköhinnat on sidottu kustannusindeksiin, joka ottaa huomioon mm. palkka- ja polttoaineen hinnanmuutokset.

Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä kahdeksan. Eri osiin saatiin 3-7 tarjousta. Kaksi yritystä tarjosi kaikkiin osiin ja kaksi yhtä useampaan siten, että olisi voittaessaan ollut valmis liikennöimään vain yhtä osaa.

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Kahdeksan tarjoajan tarjoukset sisälsivät kohdekohtaisia tarjouksia seuraavasti (osan numero viittaa edellä olevaan luetteloon):

1. osa: 7 tarjousta, tarjousvertailun voittaja Pahkalan Taksi Oy

2. osa: 3 tarjousta, tarjousvertailun voittaja Antti Kangas Oy

3. osa: 4 tarjousta, tarjousvertailun voittaja JS Matkat Oy

4. osa: 3 tarjousta, tarjousvertailun voittaja JS Matkat Oy

5. osa: 5 tarjousta, tarjousvertailun voittaja JS Matkat Oy

6. osa: 6 tarjousta, tarjousvertailun voittaja JS Matkat Oy

7. osa: 4 tarjousta, tarjousvertailun voittaja JS Matkat Oy

8. osa: 5 tarjousta, tarjousvertailun voittaja Pahkalan Taksi Oy

 

Antti Kangas Oy ja Pahkalan Taksi Oy tarjoavat tälläkin hetkellä koulukuljetuksia Kalajoella.  JS Matkat Oy tulee olemaan alueellamme uusi toimija koulukuljetusten osalta.  Yrityksen kotipaikka on Oulu ja se on alueella ja sen ympäryskunnissa suuri koulukuljetuspalvelujen tuottaja.

Jaa sivu:
Kuuntele