Yritysten kehittämisavustus

Kalajoen kaupunki myöntää kalajokisille (YTJ-järjestelmään merkitty yrityksen kotipaikka Kalajoki) yrityksille tukea erilaisiin kehittämishankkeisiin.

Verkkoasiointi

Yritysten kehittämisavustus

Yritysten kehittämistukea voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville yrityksille ja alkaville yrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista osa-alueista: koulutuskustannuksiin, yritysten ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin sekä markkinointiin ja mainontaan. Tämän lisäksi kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen digiloikkaan niille kalajokisille yrityksille, jotka eivät ole ko. tukea aikaisemmin kaupungilta saaneet tai aiemmin saatu avustusmäärä digiloikkaan ei ole tullut täyteen. Digiloikkatuki on 80 % arvonlisäverottomista toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 640 euroa yritystä kohden.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijayrityksen kotipaikkana on Kalajoki. Tukea voidaan myöntää vain sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole saatu muuta julkista tukea esimerkiksi hankkeiden kautta. Tukea haetaan kuluvan vuoden kuittien ja maksutositteiden perusteella, perustellen hankintojen merkitys yrityksen kehittämiselle.

Hakemuksessa tarvitaan mm. seuraavat tiedot: Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot, sähköpostiosoite ja tilinumero mihin avustus voidaan maksaa.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin

Liittyvät palvelut

Kuuntele