Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus

Pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen voidaan vaatia oikaisua.

Verkkoasiointi

Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus

Pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen voidaan vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin

Liittyvät palvelut

Kuuntele