Turkistarhojen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemuslomake turkistarhoille.

Tulostettava lomake

Turkistarhojen ympäristölupahakemus

Tällä lomakkeella haetaan ympäristölupaa turkistarhojen toiminnalle tai niiden toiminnan olennaisille muutoksille. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet ja lisäselvitykset.

Toimita hakemus liitteineen toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, joka on toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Jos on epäselvää, tarvitseeko hankkeesi ympäristöluvan ja mikä on toimivaltainen viranomainen sinun tapauksessasi, ota yhteyttä valvontaviranomaiseen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarvittavista liitteistä ja muista luvan hakemiseen liittyvistä kysymyksistä voit keskustella lupaviranomaisen kanssa (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto).

Lomakkeen toimitustiedot

Hakemus toimitetaan sille toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka toimialueella tarha sijaitsee.

Liitteet ja lisätietolinkit

Liittyvät palvelut

Kuuntele