Omavalvontasuunnitelma pienille tarjoilupaikoille

Pienten tarjoilupaikkojen omavalvontasuunnitelma

Tulostettava lomake

Omavalvontasuunnitelma pienille tarjoilupaikoille

Elintarvikelain (23/2006) mukaan kaikkien elintarvikealan toimijoiden on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Suunnitelman laadintavastuu on toimijalla, joka on oman toimintansa paras asiantuntija. Toimiva omavalvonta lisää elintarviketurvallisuutta ja toiminta kehittyy suunnitelmallisemmaksi.

Lomakkeen toimitustiedot

Kuuntele