Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta.

Tulostettava lomake

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhyaikaiseen toimintaan, vaan siitä riittää kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle. Koeluonteista toimintaa voi olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena. Koeluonteisesta toiminnasta ilmoitat tällä lomakkeella.

Toimita ilmoitus sille lupaviranomaiselle, joka ratkaisisi toimintaa koskevan ympäristöluvan (aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen). Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Lomakkeen toimitustiedot

Aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Ilmoitus toimitetaan sille lupaviranomaiselle, joka olisi toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan ympäristöluvan.

Liitteet ja lisätietolinkit

Kuuntele