Julkaisut

Tulvahuipusta ennätyskorkea

Julkaistu 13.4.2024 Muokattu 13.4.2024

Kalajoen kaupungin asukastiedote

Pohjois-Pohjanmaan eteläisille joille ennustetaan tulvahuippua nyt viikonlopulle. Kalajoessa on vielä paljon jäitä paikallaan kovasta virtaamasta huolimatta. Jääkasaumia on muodostunut koskien alapuolisille paikoille. Kalajoen ja Himangan alueella on joitakin teitä jouduttu sulkemaan liikenteeltä ja useita taloja on jäänyt eristyksiin tulvaveden noustua korkealle. 

Tilanteen vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. ELY-keskus seuraa jäätilannetta. Pelastustoiminnasta ja omaisuusvahinkojen torjunnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.  Hätätilanteessa soita 112. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus korostaa varautumisen tärkeyttä kiinteistöjen tulvasuojauksessa. Tulva-alueilla asuvien ihmisten on itse varauduttava mahdollisiin kevättulviin hyvissä ajoin ja ennakoiden. Hyvissä ajoin varautuminen on tärkeää myös siksi, että tulvatilanteet muuttuvat nopeasti. Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi-palvelussa. 

Kalajoella ja Himangalla seurataan tulvatilannetta myös kaupungin toimesta ja suurempia veto-ojia sekä rumpujen sulatuksia tehdään päivittäin. Huomioithan, että liittymärummun kunnossapitovastuu ja sulattaminen kuuluu kiinteistön omistajalle.

Toimintaohjeita tulviin

Ennen tulvaa 

 • Selvitä etukäteen, miten tulva on alueella ennen käyttäytynyt tai miten sen oletetaan tulvatilanteessa leviävän. Apuna voit käyttää tulvakarttoja. 
 • Hankielintarvikkeita, juomavettä, ensiaputarvikkeita, pattereilla toimiva radio, taskulamppu, varaparistoja, kumisaappaat ja vedenpitäviä säkkejä. Lataa matkapuhelimet. 
 • Hanki hiekkaa, säkkejä ja muovia penkereeseen tai talon alaseinän peittämiseksi muovilla. 
 • Hankipumpputai varaa mahdollisuus sellaisen käyttämiseen, jotta voit tarvittaessa pumpata vettä suojapenkereen sisäpuolelta tai talosi kellarista. Perehdy pumpun käyttöön. 
 • Suunnittele, mihin voisit rakentaa hiekkasäkeistä tai vastaavasta tilapäisen penkereen talosisuojaksi
 • Selvitä, voiko salaojat ja rumpuaukot tukkia niin, että tulvavesi ei pääse tiepenkereen ali tontille. 
 • Jos vaarana on kellarintulviminen, varmista, että viemärin takaiskuventtiili on kunnossa. Varaa lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino. 
 • Selvitä vaarassa olevatsähkölaitteetja niiden suojaamismahdollisuudet (esimerkiksi  öljypoltin). 
 • Siirrä suojaanarvokas omaisuutesi ja haitalliset aineet. Varaa autolle turvallinen paikka. 
 • Sidoveneetja muu helposti tulvan mukana lähtevä materiaali kiinni. 
 • Varmistareitti, mitä pitkin voit poistua tulva-alueelta, ja varaa käyttöösi tarvittaessa vene. 
 • Tarkistavakuutuksesivakuutusehdottulvavahinkojen varalta. 

Tulvatilanteessa

 • Seuraa viranomaisten tiedotuksia, viestintää ja ohjeita ja toimi niiden mukaan. 
 • Pysy poissa tulvavedestä. Tulvavesi voi olla saastunutta. Pese kädet tarvittaessa. 
 • Tulvatilanteessa on myös todennäköistä, että viemäriverkosto on täyttynyt tulvavedellä ja estää näin viemärien oikean toiminnan. Selvitä mahdollisuus viemäreiden, salaojien ja rumpuaukkojen tukkimiseen, ettei tulvavesi pääse niiden kautta asuntoon tai tontille. Jos vaarana on kellarin tulviminen, varmista, että viemärin takaiskuventtiili on kunnossa ja varaa lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino. Selvitä vaarassa olevat sähkölaitteet ja niiden suojaamismahdollisuudet (esimerkiksi öljypoltin). 

Mikäli viemäri ei vedä tai tulvavesi pääsee viemärinkautta sisälle kiinteistöön, ota yhteyttä Kalajoen kaupungin viemärilaitokseen: 

Kalajoen kaupungin viemäriverkoston hallinnon ja kunnossapidon yhteystiedot 

Juha-Pekka Karihtala
kuntatekniikan päällikkö
Puh. 044 4691 787

Kalle Sandroos 
infratyönjohtaja
Puh. 040668 5207 

 • Varovirtaavaatulvavettä – jo 15 senttimetriä syvä virtaava vesi voi kaataa ihmisen. 
 • Aja varovasti. Tulvavesi voi katkaista tieyhteydet, täyttää alikulkusillat, ja aiheuttaa tierakenteiden tai siltojen huuhtoutumisen virtaavan veden mukana. 
 • Älä koskaan aja autoa tulvivalle tielle. Jo 45–60 senttimetrin syvyinen vesi voi saada auton kellumaan ja kulkeutumaan syvempään veteen. Tämä voi aiheuttaa hukkumisriskin matkustajille. Jos auto sammuu, jätä auto ja hakeudu korkeampaan maastoon. 
 • Tuki viemärit, rummut ja salaojat, rakenna tilapäinensuojapengertalosi ympärille tai ympäröi talon alaosa muovilla ja pidä suojapenkereen sisäpuoli pumpulla kuivana. 
 • Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle,katkaise sähköpääkytkimestä, ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta tai suojaa ne. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin. 
 • Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit. 
 • Älä käytä hissiä. Kulkeminen hissillä tulvivaan kellarikerrokseen voi olla hengenvaarallista. 
 • Mahdollisuuksien mukaan ota kuvia tulvasta ja vahingoista – näin nopeutat vakuutuskorvauspäätöstä. 

Tulvan jälkeen

 • Varmista, että alueella asuminen on turvallista. 
 • Varmista, että alueen rummut, hulevesiverkostot ja muutkin tulvatorjuntatyössä mahdollisesti käytöstä poistetut laitteet on palautettu normaaliin toimintakuntoon. 
 • Varmista erityisesti sähkölaitteiden toimivuus. 
 • Heitä pois elintarvikkeet, jotka ovat joutuneet kosketuksiin tulvaveden kanssa. Tulvavesi voi sisältää jätevettä. 
 • Kartoita vahingot ja ota mahdollisimman pian yhteyttä vakuutusyhtiöösi saadaksesi toimintaohjeita muun muassa korvausasioissa. 

Varmista turvallisuus

 • Kun tulva on laskenut, varmista ensin, että kotiin on turvallista palata ja että alueella voi liikkua turvallisesti. Noudata viranomaisen antamia ohjeita. Ota myös huomioon, että tulva on voinut jättää tontille jätteitä, raatoja, myrkkyjä tai vaarallisia esineitä. Varustaudu kumisaappain, kumihanskoin ja hengityssuojaimin. 
 • Älä kytke sähköjä, vettä ja lämmitystä päälle, ennen kuin olet varma, että laitteet ja johdot eivät ole vaurioituneet ja ettei sähköjärjestelmässä ole kosteutta. Jos sähkö- tai lämmityslaitteet ovat olleet kosketuksissa tulvaveteen tai niissä näkyy vaurioita tai kosteutta, kutsu paikalle alan asiantuntija tarkastamaan tilanne. Jos öljysäiliö tai öljypannu on rikkoutunut ja valuttanut öljyä, soita hätäkeskukseen (112) ja kerro tilanteesta. Pelastuslaitos torjuu öljyvahingon. 
 • Älä jää asumaan taloon, jos siellä on ilmeisiä kosteusvaurioita. Kastuneisiin rakenteisiin ja irtaimistoon saattaa tulla terveydelle haitallista mikrobikasvustoa. Turvallinen asuminen edellyttää lisäksi, että alueen vesijohdot ja viemärit toimivat. Jos asunnossa majoittuminen vaikuttaa terveydelle vaaralliselta, hakeudu tilapäismajoitukseen. Tilapäismajoitusta voi tarvittaessa tiedustella hyvinvointialueen sosiaaliviranomaiselta. 

 

 

Jaa sivu:
Kuuntele