Julkaisut

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 1031 alueelle

Julkaistu 30.5.2024 Muokattu 30.5.2024

Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteliin 1031 käynnistyy. Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa entisen päiväkoti Puolukan alueelle asumiseen tarkoitettua aluetta ja tarkastella korttelin tulevaa maankäyttöä.

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 1031, kartta

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja 63 §) sekä asemakaavan muutosluonnos (MRL 62 § ja MRA 30 §) ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 30.5.-28.6.2024 Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla.

Luonnosvaiheen aineistosta voivat mielipiteensä esittää Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 28.6.2024 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Asiakirjat:

Kaavakartta

Kaavaselostus, luonnosvaihe

OAS

 

Maankäyttöpalvelut

Jaa sivu:
Kuuntele