Julkaisut

Kaupunginhallitus kokoontui keskiviikkona – terveyskeskuksen akuuttiosaston lakkauttamisesta aluevalitus

Julkaistu 5.7.2024 Muokattu 5.7.2024

Kaupunginhallitus hyväksyi Kalajoen kaupungin ja Topi-Keittiöt Oy:n välisen yritystilasopimuksen ehdot liitteineen. Terveyskeskuksen akuuttiosaston lakkauttamispäätöksestä aluevalitus.

Kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kalajoen kaupungin ja Topi-Keittiöt Oy:n välisen yritystilasopimuksen ehdot liitteineen. Kokouksessa käsiteltiin myös Kalajoen terveyskeskuksen akuuttiosaston lakkauttamista. Pohteen aluehallitus hylkäsi kaupunginhallituksen aiemmin tekemän oikaisuvaatimuksen lakkauttamispäätöksestä. Nyt asiasta päätettiin tehdä aluevalitus, tiivistää hallintopäällikkö Teemu Turpeinen.

– Aluevalituksessa vaaditaan, että lakkauttamispäätös, jonka on tarkoitus astua voimaan elokuun alussa, kumottaisiin. Lisäksi valituksessa vaaditaan, että hallinto-oikeus kieltää aluehallituksen päätöksen täytäntöönpanon siihen saakka, kunnes valitusasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Kalajoen kaupunginhallitus pitää aluehallituksen päätöstä virheellisessä järjestyksessä syntyneenä. 

Valituskirjelmän mukaan suurin puute Pohteen ratkaisussa on se, että Kalajoen vuodeosaston lakkauttamisen perusteluiksi ei ole missään vaiheessa kyetty esittämään konkreettisia taloudellisia perusteluita laskelmineen, kertoo kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.

– Päätös kohtelee kalajokisia palvelun tarvitsijoita eriarvoisesti eikä päätöksen negatiivisesti elinvoimaan vaikuttavia henkilöstövaikutuksia ole esitetty.

Voit lukea asiasta tarkemmin esityslistalta tästä linkistä. Asiakirja päivittyy pöytäkirjaksi tarkastuksen jälkeen. Aluevalitus löytyy esityslistan liitteistä.

– Myös muut esityslistan asiat etenivät esitysten mukaisesti. Kutsuntalautakunnan edustajaksi vuodelle 2024 valittiin Jouko Arvo ja varaedustajaksi Antti Nikula.

 

Jaa sivu:
Kuuntele