Julkaisut

Yksityistieavustukset haettavissa 1.-31.3.2024

Julkaistu 13.2.2024 Muokattu 13.2.2024

Kalajoen kaupunki avustaa yksityistielain kriteerit täyttäviä tiekuntia. Mikäli yksityistielle on myönnetty yksityistien kunnossapitoavustusta, ei tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin saa kieltää.

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustuksen saamisen edellytyksenä, Yksityistielaki 560/2018

1) tielle on perustettu tiekunta

2) tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tien tiedot ovat ajan tasalla Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroad

3) tiekunnan kokouksessa on yksimielisesti päätetty hakea yksityistieavustusta. (49 §, 50 §, 58 § 84 §, 89 §)

 

Perusavustus, lisäavustus ja erityisavustus haettavissa 1.-31.3.2024

Perusavustus ja lisäavustus, pysyvä asutus. Perusavustus maksetaan pysyvän asutuksen pääsyteille, joilla on pituutta yhtäjaksoisesti vähintään 300 m. Avustus maksetaan pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle. Erityisavustus, jos perusavustuksen kriteeri ei täyty / tiellä merkittävää läpikulkua.

Avustus haetaan Tiekuntarekisteri-järjestelmän kautta.

 

Akuuttiavustus haettavissa 31.5.2024 saakka

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio tulee toimittaa hyväksyttäväksi 31.5.2024. Tämän aikarajan jälkeenkin niitä otetaan vastaan, mikäli määrärahaa on jäljellä. Hyväksyttävät avustuskohteet ovat: rummun korjaus, siltarakenteen kunnostus, erittäin paha routaantuminen, lisäksi yhdyskuntatekniikan insinöörin harkinnan perusteella myöntämä akuutti korjausavustus muihin tienparannustoimenpiteisiin.

Hakemus tulee jättää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi

Jaa sivu:
Kuuntele